Liitlaste kaitsetööstusettevõte taotleb Rahandusministeeriumilt järelevalvemenetlust Eest kaitsehanke osas

Advokaadibüroo PwC Legal esitas Ühendkuningriigi, Prantsuse ja Itaalia kaitsetööstusgrupi MBDA nimel Rahandusministeeriumile järelevalveteate, millega taotletakse järelevalvemenetluse algatamist Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) pikamaa tankitõrjesüsteemi riigihanke osas.

Pilt: MBDA
Eesti

Liitlaste kaitsetööstusettevõte taotleb Rahandusministeeriumilt järelevalvemenetlust Eest kaitsehanke osas

Toimetaja: Meelis Piller

Advokaadibüroo PwC Legal esitas Ühendkuningriigi, Prantsuse ja Itaalia kaitsetööstusgrupi MBDA nimel Rahandusministeeriumile järelevalveteate, millega taotletakse järelevalvemenetluse algatamist Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) pikamaa tankitõrjesüsteemi riigihanke osas.

Järelevalveteate kohaselt on hange selgelt suunatud ühele pakkujale välistades teistel ettevõtjatel reaalse konkureerimise võimaluse. Lisaks on alust arvata, et hanke korraldajate eesmärgiks võib olla konkurentsi tõrjudes hankida hoopis süsteemid, mis ei vasta esialgses hankes toodud tingimustele ega hinnakriteeriumile.

"Rahandusministeeriumile saadetud järelevalveteates on üheksal leheküljel loetletud asjaolud, mille tõttu tuleks meie hinnangul algatada järelevalvemenetlus ning teha RKIK-ile ettekirjutus riigihanke kehtetuks tunnistamiseks," ütles advokaadibüroo PwC Legal partner ja vandeadvokaat Priit Lätt. „Vastasel juhul peaks Rahandusministeerium väljastama juhise selle osas, kas RKIK-il on õigus muuta hanke tulemusel sõlmitud raamlepingut selliselt, et ostetakse konkurentsiväliselt relvasüsteemi, mis tegelikult ei vasta algse hanke tingimustele,“ lisas Lätt viidates kaitseministri ning Riigikogu riigikaitsekomisjoni väljaütlemistele, millest jääb mulje, et riik kavatseb raamhanke kaudu osta hoopis Eurospike’i arendatavat järgmise generatsiooni tankitõrjesüsteemi. Samas välistatakse kõnealuse hankega eelnevalt kõik teised pakkujad konkurentsist.

MBDA asepresident NATO riikide juures Didier Philippe kommenteeris, et kõnealune hange sisuliselt välistas kõik muud pakkujad, välja arvatud MBDA uue põlvkonna relva MMP ning Eurospike’i toote Spike LR. „Riigihanke ainsaks hindamiskriteeriumiks oli ühe toote hind, mitte näiteks selle võimekus või hooldus- ja eluringiga seonduvad kulud. Sellega sooviti panna hinnapõhiselt konkureerima 20 aasta vanune Iisraeli tehnoloogia ning kaasaegne Euroopa tipptehnoloogia. Ilmselgelt välistas see juba eos meie võimalused, seega loobusime hankes osalemisest,“ põhjendas Philippe hankest loobumist. Selliste tingimuste tõttu osutus Iisraeli relvatootjat RAFAEL esindav Eurospike ka ainsaks, kelle pakkumus hankele laekus.

Hankeprotsessi ning kaitseinvesteeringu korraldajate konkreetse eesmärgi teeb veelgi arusaamatumaks asjaolu, et nii kaitseminister Jüri Luik kui ka Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots on öelnud, et tegelikult kavatsetakse tulevikus kasutada raamlepingut ka Eurospike’i uuema põlvkonna toodangu, mis täna veel isegi tootmises ei ole, ostmiseks. See tähendaks seda, et esmalt välistati teised pakkujad konkurentsist ning lõpuks hangitakse hoopiski teist toodet, mis ei vasta kuidagi algselt hankes toodud tingimustele. Näiteks pole Eurospike’i uue põlvkonna tehnoloogiat erinevalt MBDA raketisüsteemist praegu kasutusel üheski NATO riigis – mis oli selgelt üks hanke kohustuslik tingimus.

Didier Philippe’i sõnul on Eesti MBDA jaoks pikaajaline ja hea koostööpartner ning lisaks tankitõrjerakettide MILAN ja õhutõrjerakettide Mistral tarnimisele on Euroopa kaitsekoostöö (PESCO) raames MBDA partner ka Eesti kaitsetööstuse lipulaev Milrem Robotics. "Pikaajalise hea koostöö taustal on seda arusaamatum, miks välistatakse meid konkurentsist ja luuakse illusioon avalikust ja konkurentsile avatud hankemenetlusest. Konkreetselt pakkujalt ostmiseks oleks Eestil ju võimalus teha otsehange nagu Javelinide puhul tehti kaitsepoliitilistel kaalutlustel," ütles Philippe. "Juhul kui vaidlusalune hange on selliselt teostatud Eesti kaitsepoliitilistest eesmärkidest lähtuvalt, siis võiks RKIK ja Kaitseministeerium ju selgitada, milles seisneb Eesti huvi Iisraeli relvatootja eelistamisel NATO-liitlase omale," lisas Priit Lätt.

Philippe’i sõnul saaks Eesti soovi korral panna paari aasta pärast omavahel konkureerima tipptehnoloogia, kui sarnaselt MBDA-le on Eurospike turule toonud järgmise põlvkonna tankitõrjesüsteemi – nii oleks Eestil võimalik reaalselt ja objektiivselt valida vähemalt kahe parima kaasaegse süsteemi vahel. Samas oleks MBDA Philippe’i sõnul valmis ka praegu ausa konkurentsi tingimustes Eestile pakkuma kaasaegseimat MMP relvasüsteemi, mille võimekus on testitud ning mis on Prantsuse kaitsejõududes ka juba kasutusel.

MBDA on Euroopa kaitsetööstusettevõte, millel peakorter asub Ühendkuningriigis ning kontorid ja tootmisüksused Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ning lisaks USA-s. Tegu on ühisettevõttega, mille omanikeks on 37,5% osalusega Airbus (Prantsusmaa), 37,5% osalusega BAE (Ühendkuningriik) ning 25% osalusega Leonardo (Itaalia).

Laadimine...Laadimine...