Linn kutsub MRP nörritatud bussijuhte TLT-sse tööle

Sadakond pankrotistunud ettevõtte MRP Linnaliinid bussijuhti ootab oma palka, kuid ärimees Aivo Pärna juhitud ettevõte keeldub raha välja maksmast valeväitega, et linn pole oma kohustusi täitnud.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Linn kutsub MRP nörritatud bussijuhte TLT-sse tööle

Toimetaja: Moonika Tuul

Sadakond pankrotistunud ettevõtte MRP Linnaliinid bussijuhti ootab oma palka, kuid ärimees Aivo Pärna juhitud ettevõte keeldub raha välja maksmast valeväitega, et linn pole oma kohustusi täitnud.

Pankrotistunud bussiettevõtte MRP Linnaliinide juhtkond teatas oma töötajatele, et 15. veebruaril ei tasu MRP bussijuhtidel jaanuari kuu töötasu oodata, sest raha ei ole.


Samas ei saa MRP bussijuhid ka töötukassast koondamisraha, kuna MRP liinid ei ole pankrotti välja kuulutanud ja juhtidele on teatatud, et nende koondamine on kavas alles 5. märtsil. Sisuliselt on bussijuhid praeguse seisuga ametlikult tööl MRP-s, kus neile aga tööd ei ole. 
Bussijuhid on sundseisus: kui töötaja esitab ise lahkumisavalduse ja leiab omale uue töökoha, jääb ta ilma koondamistasust ja arvatavasti ka töötasust.


Abilinnapea Kalle Klandorf peab sarnast käitumist oma töötajate närvidel mängimiseks ja valetamiseks. "Tallinna linn on kõik oma kohustused MRP ees täitnud, võlgu me neile kindlasti ei ole ja pigem on seis ikka vastupidine, sest MRP poolt linnale tekitatud võlg on praegu ligi 7 miljonit eurot," selgitas ta.


Klandorf tõdes, et Pärn võib ju bussijuhtidele ilusat juttu ajada, kuid tegelikult kurnab MRP oma töötajaid, lubades neile 5. märtsil koondamist, aga see võib samuti teadmata ajaks edasi lükkuda. "MRP on võlgu ka teistele lepingupartneritele, mis tähendab, et bussijuhtidel pole tõenäoliselt lootust raha saada," tõdes Klandorf.


Enda varalist seisu arvestades pidanuks MRP juba ammugi pankrotiavalduse esitama ja töötajad hiljemalt 1. veebruarist koondama, siis olnuks inimestel võimalus saada raha töötukassast.


Veebruarist lõpetas MRP täielikult inimeste vedamise oma liinidel, mis on käsitletav 2014. a sõlmitud lepingu olulise rikkumisena. Seetõttu nõuab linn 5. veebruarist MRP-lt 500 000 eurot trahvi ning tasaarvestas nimetatud leppetrahvi nõude MRP-le antud tagatise tagastamise nõudega.


Samuti keeldus Tallinn MRP tasutud tagatise tagasimaksmisest ülejäänud ehk 200 000 euro osas, ning 26 418,93 euro väljamaksmisest, kuivõrd esialgsete arvutuste kohaselt on linnale lepingu ennetähtaegse lõpetamise tõttu tekitatud kulu vähemalt 6 579 517 eurot. 
Kõnealune kahju tekib linnale reisijateveo kallinemisest uue vedaja kallima liinikilomeetri hinna tõttu. "Kui MRP oleks täitnud lepingut kuni selle lõppemiseni märtsis 2022 ei oleks sellist kulu linnale tekkinud," ütles Klandorf. "MRP ei ole suutnud ellu viia oma äriplaani, mille ta püstitas endale 2013. a riigihankel."


Tallinn pakub MRP töötajatele tasuta nõustamist linnavalitsuse infosaalis Vabaduse välja 7 ja kutsub bussijuhte tööle Tallinna Linnatranspordi AS-i.

Laadimine...Laadimine...