Linn loob koolivõrgu ümberkorraldamisega Kesklinna ja Kalamajja täiendavaid koolikohti

Tallinna Linnavalitsus otsustas linnavolikogule esitada otsuse eelnõud, mille kohaselt liidetakse Tallinna Merekalda Kool Kuristiku Gümnaasiumiga ja Merekalda Kooli tegevus lõpetatakse 1. septembriks 2017.

Pilt: Scanpix

Linn loob koolivõrgu ümberkorraldamisega Kesklinna ja Kalamajja täiendavaid koolikohti

Tallinna Linnavalitsus otsustas linnavolikogule esitada otsuse eelnõud, mille kohaselt liidetakse Tallinna Merekalda Kool Kuristiku Gümnaasiumiga ja Merekalda Kooli tegevus lõpetatakse 1. septembriks 2017.

Ühtlasi liidetakse Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium Tallinna Linnamäe Vene Lütseumiga ning Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevus lõpetatakse 1. septembriks 2017.

"Tallinna koolide suurprojekti eesmärk on korrastada linna koolivõrku, luua juurde põhikooli- ja gümnaasiumi õppekohti piirkondadesse, kus neid napib ning tagada hariduse kvaliteet," ütles Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. "Linn peab tulema toime põhikoolide õpilaste arvu kasvuga ja leidma sotsiaalselt ja majanduslikult vastuvõetava lahenduse, kasutades olemasolevaid ruume võimalikult optimaalselt ning reguleerides õppekohtade arvu erinevate piirkondade ja koolide vahel."

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt liidetakse 1. septembriks 2017 Tallinna Merekalda Kool Tallinna Kuristiku Gümnaasiumiga ja lõpetatakse Tallinna Merekalda Kooli tegevus. Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium liidetakse Tallinna Linnamäe Vene Lütseumiga ning Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevus lõpetatakse.

Tallinna Merekalda Kooli õpilaste arv on pidevalt vähenenud: kui eelmise aasta 1. septembril alustas Merekalda Koolis õppetööd 326 õpilast, siis tänavu septembri seisuga õpib koolis vaid 138 õpilast. Nii väikese õpilaste arvuga kooli pidamine ei ole mõistlik. Kuna Kuristiku Gümnaasium, kus praegu õpib 778 õpilast, on Merekalda koolile kõige lähemal asuv eesti õppekeelega üldhariduskool, siis on mõistlik need kaks kooli omavahel liita. Kõik Merekalda kooli õpilased saavad võimaluse jätkata õpinguid Kuristiku Gümnaasiumis. Merekalda Kooli hoone jääb ka edaspidi kasutusse haridusasutusena, hoone renoveeritakse ja antakse Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi kasutusse, renoveerimistööd on kavandatud 2016/2017. õppeaastaks.

Abilinnapea sõnul on korrastatud koolivõrgu olulised näitajad hariduse kvaliteet ja hariduskorralduslik selgus. "Kahe kooli liitmisel avarduvad nii huvitegevuse, tugiteenuste ja õppekava arendamise võimalused, mille tulemusena on võimalik pakkuda õpilastele ja nende vanematele kvaliteetsemat õpikeskkonda ning arvestada õpilaste individuaalseid vajadusi," täpsustas Kõlvart. "Endisesse Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi majja tuleb Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1.-6. klassi õppehoone, mis loob seni koolikohtade nappuses olnud Kesklinna ja Kalamaja piirkonda juurde täiendavaid koolikohti."

Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib käesoleval aastal 454 õpilast, kuid koolihoone mahutab umbes 800 õpilast. Kuna täiskasvanute gümnaasiumis toimub mittestatsionaarne õpe, mis tähendab suuremat iseseisva õppimise osakaalu, siis ei ole Kalamajas asuv koolihoone sellise õppevormi jaoks optimaalne.

Abilinnapea sõnul tekib Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi liitmisel Linnamäe Vene Lütseumi gümnaasiumiosaga uus vene keele baasil tegutsev haridus- ja kompetentsikeskus, kus on kaasaegne õpikeskkond ning nii päevases kui ka õhtuses vahetuses õppivatel gümnasistidel suurenevad vaba- ja valikainete õppimise võimalused. 
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumis töötab 36 inimest, neist on õpetajaid 22. Kuna kahe kooli liitmisel suureneb Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi klassikomplektide arv, siis jätkab enamik töötajaid tööd ümberkorraldatavas koolis.

"Tänu ümberkorraldusele tekib juurde vajalikke õppekohti, mille tulemusel saavad nii Linnamäe Vene Lütseumi kui ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhikoolide õpilased hakata koolis käima ühes vahetuses ning hea haridus tagatakse lastele kodulähedases koolis. Koolide ümberkorraldamise tulemusel saab laiendada nii vastuvõttu esimestesse klassidesse kui ka luua juurde gümnaasiumikohti," rõhutas Kõlvart.

Laadimine...Laadimine...