Linn panustab tuleval aastal enam kvartalisiseste tänavate remondile

Tallinna linna järgmise aasta eelarve eelnõus on teede ja tänavate valdkonnas üheks oluliseks prioriteediks kvartalisiseste teede ja kõnniteede remondid, milleks on planeeritud kaheksa miljonit eurot – seda on kolm miljonit eurot enam, kui käesoleval aastal.

Pilt: Ilja Matusihis

Linn panustab tuleval aastal enam kvartalisiseste tänavate remondile

Toimetaja: Toomas Raag

Tallinna linna järgmise aasta eelarve eelnõus on teede ja tänavate valdkonnas üheks oluliseks prioriteediks kvartalisiseste teede ja kõnniteede remondid, milleks on planeeritud kaheksa miljonit eurot – seda on kolm miljonit eurot enam, kui käesoleval aastal.

2020. aasta eelarve eelnõu järgi kasvavad kulud teedesse ja tänavatesse 6,4% ehk kaks miljonit eurot enam ning investeeringuteks kavandatakse 41,3 miljonit eurot.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul pööratakse tuleval aastal muuhulgas suuremat tähelepanu tänavate puhastusele, näiteks talveperioodil lume väljaveole ja suveperioodil haljastuse hooldusele. "Selleks oleme erakorraliste lumeolude ja teede erakorralise puhastuse reservi planeerinud 750 000 eurot," tõdes Klandorf.

Investeeringute osas on rõhuasetus oluliste liiklussõlmede ehitamisel ja rekonstrueerimisel ning tänavate, sildade ja viaduktide kapitaal- ja taastusremondil.

"Järgmise aasta suuremateks tee-ehitus projektideks on Tallinna Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine ning Gonsiori tänava, sealhulgas Kunderi tänava rekonstrueerimine Tallinnas. Samuti jätkuvad ettevalmistustööd Ülemiste terminali ja Vanasadama vahelise trammitee rajamiseks ning alustatakse ka Mustakivi tee läbimurde rajamisetöödega," täpsustas Klandorf.

Kergliiklejate ohutuse tagamiseks, sujuvama ja mugavama liiklemise tagamiseks jätkatakse  jalgrattateede võrgustiku laiendamisega. Nii alustatakse Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee, Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn – Reidi tee ning Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise ehitustöödega. Jalakäijate ja kergliiklejate turvalisuse tagamiseks alustatakse ka Endla tänavale, Paldiski maanteele, Pääsküla raudteejaama ning Kotka ja Tehnika tänava vahele raudteealuste käigutunnelite rajamise ettevalmistamist. Ühtekokku panustatakse kergliiklusteede rajamisse 6,2 miljonit eurot.

Jalakäijate ja teiste liiklejate turvalisuse suurendamiseks rajatakse uusi foorisüsteeme, näiteks Kuuli tn – Narva mnt ja Kose tee – Narva mnt ristmik, muudetakse ohutumaks Pirita tee teeületuskohad ning jätkatakse turvalise ülekäiguradade programmiga. Tänavavalgustuse ehitamisse ja renoveerimisse, sh lasteaedade territooriumide valgustamisse investeeritakse ühtekokku 6,6 miljonit eurot. 

Ühtlasi jõuab järgmisel aastal lõpule välisrahastusega projekt "Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt", millega luuakse ja rakendatakse tee infrastruktuuri elemente ja päikeseelektri tootmist ühendav tehnoloogiline lahendus, mis kataks vähemalt osaliselt tee infrastruktuuri energianõudlust ning oleks samas vastupidav ilmastikutingimustele, vandalismile ja liikluskoormusele.

 

Laadimine...Laadimine...