Linna keskkond mõjutab arvatust enam inimese tervist

"Keskkonna hindamise indikaator on see kui kaheksa-aastasel ja kaheksakümnesel on linnas hea elada,“ ütles Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi professor Helen Sooväli-Sepping.

Pilt: Scanpix

Linna keskkond mõjutab arvatust enam inimese tervist

Toimetaja: Toomas Raag

"Keskkonna hindamise indikaator on see kui kaheksa-aastasel ja kaheksakümnesel on linnas hea elada,“ ütles Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi professor Helen Sooväli-Sepping.

Linnastumise keskkonnas puutuvad linnaelanikud õhusaaste ja müraga ebavõrdselt kokku. Enim on ohustud haavatavad grupid: vaesed, lapsed ja eakad, selgus erinevatest rahvusvahelistest uuringutest, mis keskendusid keskkonnamõjude hindamisele. Uuringud tõid välja, et üheks kõige suurema elukeskkonna riskide piirkonnaks on Ida-Euroopa riigid.

"Eesti elanikud on liikuvuse lõksus, meil on autosid on üle 800 000,“ ütles Sooväli-Sepping. "Oleme sellise arvuga üks autostumise eesotsas olevaid riike. Kui linnades saab veel liikuda ühistranspordiga, siis valdavalt on üle-Eesti on linnade tagamaadel ja kaugemates piirkondades elavad inimesed autost sõltuvad.“

Kiire linnastumise ohud

Sooväli-Seppingu sõnul on autode lisandumisega teedele oht trassidel muutuda liiklustorudeks. Suurenevad piirkiirused ja heitgaaside kasv omakorda mõjutab laste ja eakate tervist ning turvalisust. Ta tõi näite, kui hajaasustuse tingimustes pole koolilastel võimalik turvaliselt ületada Tallinn-Peterburi maanteed, kus piirkiirus lubab 110 kilomeetrit tunnis sõita.

Sooväli-Seppingu sõnul on teadlased hakanud rohkem inimeste emotsionaalsele heaolule tähelepanu pöörama. "Linnaline keskkond koos müra ja õhusaastega võivad mõjutada vaimset tervist, meil on põhjust otsida seoseid kiire linnastumise ja vaimse häire vahel. Meil elab linnades 57% inimestest,“ ütles Sooväli-Sepping. "Hea on teada, et stress ja psüühilised häired vähenevad looduses viibimisega. Kahjuks on viimaste aastatega 90% vähenenud laste omapead looduses viibimine."

"Milline on alternatiiv?,“ küsis Sooväli-Sepping. "Tallinnas kaob rohealasid üks protsent aastas. Vähe on vaadatud jalgrattaga liikumise vaatele ja võimalustele. Eesti jääb maha nii Lätist kui Soomest. Eesti on oma viie protsendiga taga Soomest (rattakasutajaid 14%) ja Euroopa keskmisest jalgrattaga sõitjast (8%).“

Sooväli-Seppingu sõnul mõjutab vähene liikumine kõigi tervist. "Võib öelda, et istumine on uus suitsetamine,“ rääkis ta.

Sooväli-Sepping tõi võrdluseks, et Helsingi linn on seadnud eesmärgiks aastaks 2020 on linnaelanikest rattakasutajaid 20%. "Selle eesmärgi saavutamiseks investeeritakse iga aasta 20 miljonit eurot,“ märkis ta.

Kuumad ilmad suurendavad suremust

 "Meil seisab ees kliimamuutusega kohanemine ja eriti oluliseks võtmeteguriks saab linnakeskkonna kujundamine,“ kinnitas Sooväli-Sepping. "Kriitiliseks teeb olukorra see, et linnakeskkonnas puuduvad paljudel tänavatel ja väljakutel varju pakkuvad puud ja põõsad. Linnatänava temperatuur, mis puudega palistatud alal jääb 26 kraadi piiri, tõuseb puudeta tänavatel 50ne kraadini. Kõrgemate temperatuuridega päevad on saamas ka Eestis tavapärasemaks, mis omakorda toob kaasa suremuse suurenemist, enam kui 1000 varajast surma. Ohtliku kuuma ilma temperatuur algab 27 kraadist.“

Sooväli-Sepping rõhutas, et linnakeskkonnas on eakate liikumine probleemne, sest valgusfooride tule tsükkel on liiga lühiajaline, et eakas suudaks turvaliselt teed ületada. "Samas on teed ka talvel konarlikud ja libeda, seega jäävad eakad koju istuma ega pääse välja,“ selgitas õppejõud.

Sooväli-Sepping ütles, et laste vaimne ja füüsiline tervis on eriti mõjutatud keskkonna teguritest. "Kahjuks on ka Eestis levinud tendents, et laste mänguväljakud on steriilsed, ilma looduskeskkonnata platsid,“ ütles teadlane. "Aina rohkem kaetakse mänguväljakud kummikattega, küsimata endalt mida teeb väikelaste organismile kummikatte materjal, mis on tehtud taaskasutavatest materjalidest. Enamjaolt autorehvidest, mis on kantserogeensed. Samuti puuduvad mänguväljakutel puud põõsad, mis pakuks varju lastele kuuma ilmaga.“

Laadimine...Laadimine...