Linna toel sai korda Kaarli kiriku orel ja  Pühavaimu kiriku lühtrid

Linn toetab Toomkiriku kantsli korrastamist ning Pühavaimu kiriku maali konserveerimist.

Pilt: Albert Truuväärt

Linna toel sai korda Kaarli kiriku orel ja Pühavaimu kiriku lühtrid

Linn toetab Toomkiriku kantsli korrastamist ning Pühavaimu kiriku maali konserveerimist.

Linn toetab kirikute korrastamist tänavu 900 000 euroga, jätkates niiviisi vahepeal viieks aastaks katkenud kirikurenessansi programmi. "Oleme sel aastal toetanud mitmete kirikute renoveerimist nende konfessioonist sõltumata, meil on plaanis teha seda ka edaspidi,"  ütles volikogu esimees Mihhail Kõlvart. "Kirik on palju enamat kui lihtsalt hoone, arhitektuuripärl või ajaloomälestis – iga kirik on ka kogukonna elu keskus, nii vaimse elu keskus kui ka kultuurielu keskus. Kirikud on osa meie ajaloost ja kultuurist."


Selle aasta üks suuremaid töid oli Kaasani ehk Jumalaema Sündimise kiriku korrastamine, seal said tehtud arheoloogilised uuringud, korrastatud kiriku sokliosa, aknad ja käärkamber. Praegu on käimas kiriku sisemuse maalingute restaureerimine ning kirikule ventilatsiooni, soojatorustiku ja küttesüsteemi projekteerimine ning paigaldamine.


Toomkirikus on käsil kantsli restaureerimine ja orelirõdu aluse seinamaalingu konserveerimine. Plaanis on ka kiriku põhjalöövis 2017. a leitud von Grassi hauaplaadi konserveerimine ja pingiploki restaureerimine.


Kaarli kirikus lõppes 2016. aastal alanud Walckeri oreli restaureerimine. Samuti restaureeriti peauks ja põrand.


Pühavaimu kirikus on käsil maali "Kristoforus" ning kroonlühtrite konserveerimine. Järgmisena on plaanis konserveerida  seinalühtrid. Üks suuremaid ja pakilisemaid lähitulevikus ees seisvaid töid on hoone sokli kindlustamine ilma vastu.


Kopli Püha Nikolai kiriku kogudus on võtnud linna toel ette välisseinte restaureerimise, käib ka elektri- ja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine. Peeteli kirik taastas kirikurenessansi programmi toel kirikuhoone ja torni fassaadid ning rajas kiriku ette invakaldtee.
Aasta alguses valmisid Oleviste kiriku muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimistööde programm, seejärel koostati kiriku torni ülemise osa remondi ning kiriku lõunakabeli ja pikihoone külgnevate välisseinte korrastamise tegevuskava.


Tänavu jõudis lõpule ka Kibuvitsa t vanausuliste palvela remont, lisaks konserveeriti mitmed ikoonid.


Linna toel aastatega nii seest kui väljast põhjalikult ennistatud Jaani kirik soovib lähiajal uuendada piksekaitse süsteemi ja proteesida torni puitkonstruktsiooni. Aasta lõpuks valmib Armeenia koguduse kasutuses oleva Jaani Seegi kiriku fassaadide restaureerimise projekt.


Tallinn on aastatega toetanud kirikurenessansi programmi raames kirikute taastamist ja säilitamist kokku ligi 9 miljoni euro ulatuses.

Laadimine...Laadimine...