Logistikakool koolitab allohvitsere kahes grupis

Toetuse väejuhatuse logistikakool alustas osalejate rohkusest tingituna esmakordselt iga-aastast logistika eriala spetsialiseerumismooduli kursust kahes grupis – lisaks logistikakoolile Ämaris alustavad allohvitserid õpinguid ka 2. jalaväebrigaadi tagalapataljonis.

Pilt: Scanpix
Haridus

Logistikakool koolitab allohvitsere kahes grupis

Toetuse väejuhatuse logistikakool alustas osalejate rohkusest tingituna esmakordselt iga-aastast logistika eriala spetsialiseerumismooduli kursust kahes grupis – lisaks logistikakoolile Ämaris alustavad allohvitserid õpinguid ka 2. jalaväebrigaadi tagalapataljonis.

2. jalaväebrigaadis alustasid õppurid väljaõppega teisipäeval ning Ämaris algab väljaõpe 8. jaanuaril, edastas kaitseväe peastaap. Grupid ühinevad baasõppe tulemusi hindaval õppusel märtsis Kiltsi lennuväljal, misjärel jätkatakse väljaõpet kitsama fookusega toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse spetsialistide eestvedamisel.

Ligi 30 osalejaga spetsialiseerumismooduli kursus on peamiselt mõeldud kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse õppuritele, kes omandavad kursusel teadmised ja praktilised oskused kaitseväe logistika põhifunktsioonidest, lahinguteenindustaktika alustest ning lahinguteenindusüksuse juhtimisest.

Laadimine...Laadimine...