LÖÖME LINNA LÄIKIMA: Aprill on heakorrakuu

"Talgud on meie maa traditsiooniline viis teha ühistööd kogukonna huvides, see tähendab ka iseenda huvides," sõnas abilinnapea Züleyxa Izmailova. "Iga üksikisiku panus summeerub ja lühikese ajaga muutub meie elukeskkond paremaks."

Pilt: Svetlana Aleksejeva

LÖÖME LINNA LÄIKIMA: Aprill on heakorrakuu

Toimetaja: Moonika Tuul

"Talgud on meie maa traditsiooniline viis teha ühistööd kogukonna huvides, see tähendab ka iseenda huvides," sõnas abilinnapea Züleyxa Izmailova. "Iga üksikisiku panus summeerub ja lühikese ajaga muutub meie elukeskkond paremaks."

14. aprillil algab Tallinnas järjekordne heakorrakuu, mida peetakse tänavu 28. korda. Heakorrakuu kavas on koristused, talgud ja ohtlike jäätmete kogumisringid ning tähelepanu pööratakse ka elanike keskkonnateadlikkuse suurendamisele.

Kevadise heakorrakuu tunnuslauseks on "Lööme linna läikima!" ning eesmärgiks on puhastada linn 15. mail toimuvaks Tallinna päevaks. Heakorrakuu kampaaniat koordineerib Tallinna Keskkonnaamet.

Heakorrakuu algab 14. aprillil Eesti Meremuuseumi perepühapäevaga Lennusadamas, kus keskseks teemaks on mereprügiga seonduv. Päeva jooksul toimuvad lastele mängud, jagatakse keskkonnalaseid teabematerjale ning kohal on ka keskkonnasäästlikku tarbimist tutvustav Prügihunt. Suures õppeklassis saab vaadata näitust merest leitud prügist ning uudistada põnevat meresaaste installatsiooni.

16. aprillil toimub heakorrakuu raames linnatänavate pesupäev algusega kell 12 Rannamäe teel. Üritust korraldab Tallinna Kommunaalamet.

Traditsiooniliselt tähistatakse heakorrakuu raames rahvusvahelist Maa päeva, mille eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu keskkonnaprobleemidele (kliima soojenemine, õhusaaste jm). Sel puhul toimub üritus Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis, kus 18. aprillil istutavad 1. klasside õpilased kooli territooriumile puid.

26. aprillil toimuvad Järve metsas heakorrakuu avatalgud, mida korraldab Tallinna Keskkonnaamet koostöös Tallinna Kesklinna Valitsusega. Talgutel osalevad linnavalitsuse linnaasutuste töötajad ja vabatahtlikud.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova juhib tähelepanu talgute tähtsusele meie ühiskonna jaoks. "Talgud on meie maa traditsiooniline viis teha ühistööd kogukonna huvides, see tähendab ka iseenda huvides," sõnas abilinnapea. "Iga üksikisiku panus summeerub ja lühikese ajaga muutub meie elukeskkond paremaks."

4. mail algusega kl 10.00 toimuvad Stroomi rannas ülelinnalised rannatalgud "Puhas rand", mida peetakse Eesti kõige rahvarohkemateks talguteks. Talgutel koristatakse nii rannaala kui ka ranna äärde jäävat parki. Lisaks ala puhastamisele toimuvad kohapeal päevajuht Jevgeni Timoštšuki eestvedamisel erinevad meelelahutuslikud mängud, auhinnaloosid ja keskkonnateemaline arutelu, kus osalevad zooloog Aleksei Turovski ja jäätmeekspert Harri Moora. Talgupäeva lõpetab ansambel L’Dorado kontsert. Rannatalgud korraldatakse koostöös Põhja-Tallinna Valitsusega.  Samal päeval toimuvad rannatalgud ka Helsingis ja Turus. Tallinna, Helsingi ja Turu linnapead on allkirjastanud üleskutse kõiki Läänemere-äärseid omavalitsusi nii Eestis kui ka Soomes ühinema sel päeval Läänemere ranniku koristustalgutega.

Heakorrakuu raames saavad Tallinna elanikud taas ohtlike jäätmeid tasuta ära anda. Korjeringid toimuvad 27.-28. aprillil ja 4.-5. mail. Lisainfot täpsemate aegade ja peatuste kohta saab linnaosadest ja heakorrakuu veebilehelt.

Keskkonnateadlikkuse suurendamisele pannakse heakorrakuu raames rõhku ka õpilastele suunatud projektiga "Teame, näeme ja teeme". Projekti esimeses etapis korraldatakse Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi gümnasistidele mereprügi teemaline õppetund, mille viib läbi välisprojekti "HEAWATER" ekspert. Seejärel korraldatakse õpilastele õppematk Paljassaare reoveepuhastusjaama. Projekti kolmandas etapis korraldavad koolinoored oma asutuse territooriumil talgud, mille idee on anda panus oma kooli ümbruse korrastamisse.

Heakorrakuul antakse traditsiooniliselt välja infovoldik "Heakorra ABC", mis koondab teavet linnakeskkonna, lindude-loomade, jäätmete, mänguväljakute ja kalmistute kohta. Samuti leiab teavikust kinnistuomanikule vajalikku infot ja ka üldist teavet, kuhu pöörduda linna heakorda puudutavates küsimustes. "Heakorra ABC" on alates heakorrakuu algusest kõigile tasuta kättesaadav linnaosavalitsustes, Tallinna Keskkonnaametis ning Tallinna Linnavalitsuse infosaalis.

Täpsemat teavet heakorrakuu tegevuste kohta leiab veebiaadressilt www.tallinn.ee/heakorrakuu (eesti keeles) ja www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu (vene keeles).

Laadimine...Laadimine...