LOTMAN: Valitsuse plaan keskkonnatasusid langetada on ebaeetiline ja absurdne!

"Ka riigikontrolör on rõhutanud, et isegi praeguste nafta maailmaturu hindade juures toetavad nii Euroopa Liit kui ka OECD saaste-, energia- ja ressursikasutamise puhul hoopis maksude suurendamist," ütles Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Silvia Lotman. "Valitsuse plaanitav samm on meie looduse suhtes täiesti ebaeetiline ja absurdne."

Pilt: Scanpix

LOTMAN: Valitsuse plaan keskkonnatasusid langetada on ebaeetiline ja absurdne! (1)

"Ka riigikontrolör on rõhutanud, et isegi praeguste nafta maailmaturu hindade juures toetavad nii Euroopa Liit kui ka OECD saaste-, energia- ja ressursikasutamise puhul hoopis maksude suurendamist," ütles Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Silvia Lotman. "Valitsuse plaanitav samm on meie looduse suhtes täiesti ebaeetiline ja absurdne."

Eesti keskkonnaühenduste koda kutsub valitsust ja riigikogu üles tühistama keskkonnatasude langetamise seadust, kuna see läheb vastuollu Euroopa Liidu põhimõtetega ning on looduse suhtes ebaeetiline ja absurdne, vahendas BNS.

Põlevkivitööstus on Eesti kõige saastavam majandusharu, moodustades 70-90 protsenti erinevatest saaste valdkondadest. Samal ajal ei ole selle majandusharu panus Eesti SKT-sse suurem kui 4 protsenti, märgivad keskkonnaühendused. Seetõttu ei ole majanduslikult põhjendatud nii suures määras toetuse maksmine selle valdkonna ettevõtetele, leiavad nad.

"Ka riigikontrolör on rõhutanud, et isegi praeguste nafta maailmaturu hindade juures toetavad nii Euroopa Liit kui ka OECD saaste-, energia- ja ressursikasutamise puhul hoopis maksude suurendamist," ütles Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Silvia Lotman. "Valitsuse plaanitav samm on meie looduse suhtes täiesti ebaeetiline ja absurdne."

Koda toob välja, et eelnõu seletuskirjas märgitakse, et eelnõuga kaasnevad mitmed negatiivsed mõjud keskkonnale, kuid oodatavad positiivsed sotsiaal-majanduslikud mõjud on igati kaheldavad. "Sealhulgas ei vasta eelnõu seletuskirjas toodud mõju kirjeldus Ida-Virumaa tegevuskava eesmärgile luua Ida-Virumaast hoopis hea mainega, kaasaegse kõrgtootliku majanduse ja mitmekülgse elukeskkonnaga piirkond, mis on ülejäänud Eestiga hästi sidustatud," märkis koda.

Keskkonnaministeerium on ettevalmistanud "Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse“ eelnõu, mis tugineb Vabariigi Valitsuse otsusele langetada põlevkivi kaevandamisõiguse tasu määra ning muude keskkonnatasude määrasid, arvestusliku kogumõjuga 40 miljonit eurot.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...