Maanteeamet üritab kampaaniaga lapsi liiklusõnnetustest säästa

Maanteeamet alustas ennetuskampaaniaga "Vii teeületus uuele level-ile", mis on suunatud 8-13-aastastele lastele tuletamaks meelde, kuidas ohutult liigelda. 

Pilt: Scanpix

Maanteeamet üritab kampaaniaga lapsi liiklusõnnetustest säästa

Maanteeamet alustas ennetuskampaaniaga "Vii teeületus uuele level-ile", mis on suunatud 8-13-aastastele lastele tuletamaks meelde, kuidas ohutult liigelda. 

Möödunud aastal oli Eesti liikluse üheks põhiprobleemiks jalakäijate turvalisus. Kokku registreeriti jalakäija osalusel 369 liiklusõnnetust, milles hukkus 26 ning sai vigastada 347 jalakäijat. Eagruppide võrdluses satub enim õnnetustesse noori jalakäijad. Tõenäosus 6-13-aastastel jalakäijana liiklusõnnetustesse sattuda on kaks korda suurem kui vanematel koolilastela ja täiskasvanutel ja seda eriti suurlinnades Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus.  

Maanteeameti liiklusohutuse osakonna peaspetsialisti Sirje Lilleoru sõnul  on olukord murettekitav, sest lastega juhtunud liiklusõnnetuste osakaal on kasvav.

"Esimesel kooliaastal sõidutavad paljud  lapsevanemad lapsi autoga kodust kooli ja tagasi ning seetõttu ei omanda laps piisavalt jalakäija kogemusi. Samuti, kui esimest aastat koolis käiv laps liigub omapead vaid kindlal ja koos lapsevanemaga kätteõpitud marsruudil kooli ja kodu vahel, siis järgnevatel aastatel tema liikumisraadius oluliselt kasvab.  Üha sagedamini satub ta kohtadesse ja olukordadesse, kus ta varem viibinud pole," kommenteeris Lilleorg.  

Maanteeameti ennetustöö osakonna juhtivspetsialisti Eve-Mai Valdna sõnul on lastega juhtuvate jalakäijaõnnetuste peamiseks põhjuseks tähelepanu hajutavad seadmed, sõprade mõju ja kiire elutempo.  "Linnaliikluses kohtab sageli lapsi, kes liiguvad hulgakesi koos, arutades omavahel elavalt neile tähtsaid asju. Enda ümber toimuv, näiteks vilkuma hakkav foorituli või sebrale kihutades lähenev sõiduk, jäävad sageli märkamata," selgitas Valdna.

Samavõrd suur tähelepanu häirija on ka kõrva äärde tõstetud mobiiltelefon või kõrvaklapid. Kartus hiljaks jääda  paneb eeskätt algkooliealistel jalad tavapärasest kiiremini liikuma, seda ka kohta valimata sõiduteed ületades. 

Alanud ennetuskampaania eesmärk on tuletada lastelemeelde, kuidas ohutult liigelda ning pöörata tähelepanu õnnetusi põhjustavatele teguritele. "Kampaania ei ole noomiv, vaid tunnustab seadusekuulekat käitumist ja rõhutab julgust eristuda teistest, kes liiklusreegleid ei järgi," selgitas Valdna. 

Lilleorg paneb südamele, et  lapsevanem vastutab selle eest, et tema lapsest saab tubli ja teistega arvestav liikleja, kes ei pane ohtu enda ega teiste turvalisust. "Kõige paremini õpib laps siis, kui liikleb koos täiskasvanuga ühtlasi analüüsides ohtlikke kohti ning arutledes, kuidas on ohutu teed ületada," lisas Lilleorg. 

Laadimine...Laadimine...