Maaomavalitsuste liidu juht: linnadel ja valdadel peaks olema õigus oma makse kehtestada

Tallinna halduskohus otsustas äsja, et linnal on täielik õigus müügimaksu rakendada ja seega jäeti kolme ettevõtte kaebused, mis seda õigust vaidlustasid, rahuldamata. "Väga hea uudis omavalitsustele!" kommenteeris maaomavalitsuste liidu esimees ja Kunda linnapea Jüri Landberg, kelle sõnul peaks riigivalitsus andma omavalitsustele kohalike maksude kehtestamiseks senisest märksa suurema mängumaa.

Pilt: Scanpix

Maaomavalitsuste liidu juht: linnadel ja valdadel peaks olema õigus oma makse kehtestada

Virkko Lepassalu

Tallinna halduskohus otsustas äsja, et linnal on täielik õigus müügimaksu rakendada ja seega jäeti kolme ettevõtte kaebused, mis seda õigust vaidlustasid, rahuldamata. "Väga hea uudis omavalitsustele!" kommenteeris maaomavalitsuste liidu esimees ja Kunda linnapea Jüri Landberg, kelle sõnul peaks riigivalitsus andma omavalitsustele kohalike maksude kehtestamiseks senisest märksa suurema mängumaa.

"Kohalikke makse on sisuliselt neli tükki, kuid nendega ei saa omavalitsusele luua arvestatavat finantsbaasi," ütles Landberg. "Jutt oleks ehk protsendist tuludest. Näiteks sõidukimaks ei annaks kuigi suurt efekti, sest siis registreeritaks autod mõne teise omavalitsuse kaudu, samuti ei ole kuigi tõsiselt võetavad reklaamimaks või ka loomade pidamiselt võetavad maksud."

Lisaks on ka parkimistasud Landbergi sõnul oma olemuselt pigem korda loova tähendusega maksud, kui märkimisväärsed sissetulekuallikad – rääkimata, et need tulevad kõne alla vaid suuremates linnades.

Seega tuleks Landbergi hinnangul omavalitsuste maksubaasi ja/või võimalusi selleks tuntavalt laiendada ja võimaldada omavalitsustel oma maksubaasi välja töötada: "Teistes riikides meie maamaksu asemel kinnisvaramaks, mis sisuliselt omavalitsuste maks."

Landberg meelest peaks riik omavalitsustele andma kohalike maksude kehtestamiseks siiski praegusest märksa suurema mängumaa ja rohkem õigusi ja võimalusi.

Ka tasuks Landbergi arvates kohalike omavalitsustega seoses jutuks võtta kasvõi teemaks. Näiteks suunati mullu liiklus suurelt Peterburi maanteelt Sämi silla remondi tõttu läbi Kunda linna, kuid kulu pidi kandma omavalitsus: "Meie tee linnas sõideti põhjalikult lõhki, aga riik ei andnud meie omavalitsusele selle parandamiseks mitte pennigi juurde."

Tallinna linnakantselei õigusdirektori Priit Lello sõnul jättis halduskohus rahuldamata kokku kolme ettevõtte kaebused linna kehtestatud müügimaksu kohta. "Kaebajad soovisid tasutud müügimaksu tagastamist," kommenteeris Lello Pealinnale, "kuid kohus leidis hoopis, et müügimaks ei ole mitte kuidagi vastuolus Euroopa Nõukogu käibemaksudirektiiviga, sest müügimaksul ei esinenud kõiki nelja käibemaksu põhitunnust."

Euroopa Kohus on Lello sõnul nimelt mitmes varasemas lahendis rõhutanud, et kui maksul puudub kasvõi üks käibemaksu põhitunnus, siis ei esine vastuolu käibemaksudirektiivi artikliga 401. Käibemaksudirektiivi artikli 401 eesmärk on seega keelata liikmesriikidel ühtset käibemaksusüsteemi kahjustavate maksude kehtestamine. Kuid nagu kohus nüüd leidis, ei kahjusta müügimaks mitte kuidagi ühtset käibemaksusüsteemi.

"Samuti leidis kohus, et müügimaks on kooskõlas põhiseadusega," nentis Lello. Põhiseadusvastasuse argumendile saanuks kaebajad seega siis rõhuda, kui müügimaksuga oleks maksustatud määras, mida seadus ei võimalda. Antud juhul oli aga kohtu arvates kõik õige.

Linn polnud müügimaksu kehtestades kuidagi seadusega vastuollu läinud ning nagu kohus lisaks leidis, oli maksuhaldur ehk linn ka õigesti kindlaks määranud müügimaksuga maksustatava väärtuse, ehk küsinud ettevõtteilt õigeid maksusummasid. Tallinna halduskohtu otsuse järgi jäeti seega rahuldamata Tallinna Kaubamaja tütarettevõtete AS Viking Motors, AS TKM King ja OÜ TKM Beauty Eesti kaebused Tallinna ettevõtlusameti maksuotsuste peale, kokku summas 0,21 miljonit eurot.

Laadimine...Laadimine...