Maavanem: Nursipalu laskeala loomine nõuab osapoolte kokkulepet

Võru maavanema Andres Kõivu hinnangul tuleks Nursipalu laskeala osas leida kokkulepe looduskaitsjate ja kaitseväe vahel. Looduskaitsjad ei näe võimalust maaparandustöödeks.

Pilt: Eesti Metsa Abiks

Maavanem: Nursipalu laskeala loomine nõuab osapoolte kokkulepet

Võru maavanema Andres Kõivu hinnangul tuleks Nursipalu laskeala osas leida kokkulepe looduskaitsjate ja kaitseväe vahel. Looduskaitsjad ei näe võimalust maaparandustöödeks.

"Nursipalu alale saab luua nii Keretü looduskaitseala, kui ka sihtmärgiala sõjaliseks väljaõppeks," vahendas BNS Kõivu sõnu.

Tema hinnangul pole mõtet Nursipalu osas lihtsalt sõnu teha, sest lakkamatu vastandumise tulemusel kaob võimalus dialoogiks. "Pean seda kõige halvemaks variandiks, mille tulemusena kaotavad kokkuvõttes kõik osapooled," lausus Kõiv.

Maavanema sõnul on võimalik kompromisslahendus, mis arvestab mõlema poole ja ka kogukonna huve. "On aeg aru saada, et inimesed on lõputust vastasseisust väsinud," ütles Kõiv.

Tema sõnul peavad järeleandmisi tegema kõik osapooled. "See aga eeldab, et vastandamine lõpetatakse ning hakatakse otsima kompromisse," lausus ta.

Maavanema hinnangul oleks hea algus juba see, kui riigikogu riigikaitsekomisjon suudaks riigikogu keskkonnakomisjoniga Nursipalu tuleviku osas ühise nägemuse kokku leppida.

Keskkonnakaitsjad on märkinud, et Nursipalu laskeala arendamine muudab võimatuks Keretü looduskaitseala loomise. "Polügooni praegune tegevus on siinsele loodusele veel talutav, ent peale metsaraadamist ja miinipildujate harjutusvõimaluste loomist põgenevad suured loomad siit esimestena, maaparandustööd võivad esile kutsuda aga veelgi totaalsemaid looduspildimuutusi," selgitsas kodanikuliikumise Eesti Metsa Abiks (EMA) koordinaator Linda-Mari Väli. 

Eile külastas riigikaitsekomisjon Nursipalu harjutusvälja, et tutvuda polügooni arendusprojektiga. Värava juures ootas komisjoni rühm rahvaliikumise Eesti Metsa Abiks (EMA) aktiviste, et tuletada riigikaitseametnikele meelde kodanike ja valla poolset vastuseisu ühte Lõuna-Eesti esinduslikumat looduskooslust ohustavale plaanile.

 

"Polügooni praegune tegevus on siinsele loodusele veel talutav, ent peale metsaraadamist ja miinipildujate harjutusvõimaluste loomist põgenevad suured loomad siit esimestena, maaparandustööd võivad esile kutsuda aga veelgi totaalsemaid looduspildimuutusi," selgitas EMA koordinaator Linda-Mari Väli. Potentsiaalses ohus on üle Euroopa liidulise tähtsusega punase raamatu liigid, kuna miinipilduja harjutustingimuste tekitamiseks soovitakse maha võtta rohkem kui pooleteise ruutkilomeetri suurune põlismetsaala kaitsealuste taimede vääriselupaikades ning ehitada sinna teed ja transpordivõrk.


"Keda kaitseb Eesti Vabariigi kaitseministeerium, kui ta meie kõige enam kaitset vajavatest looma- ja taimeliikidest nii kergejalgselt üle trambib?" küsib Väli kohaliku looduse pärast muret tundvate kodanike nimel. Tema sõnul mõjub üsna õõnsalt Kaitseministeeriumi katse rääkida loodusväärtuste säilimisest, kui kavas on pilduda miine üle merikotka ja must-toonekure püsielupaikade. "Kodumaa loodust kaitsmisväärseks pidava inimesena ei saa ma sellisest suhtumisest aru," ütleb Väli.


14. märtsil kohtus EMA töörühm riigikogu keskkonnakomisjoniga, et Nursipalu küsimuses tehtud pöördumisi arutada. Kohal olid ka kaitseministeeriumi esindajad, kes möönsid, et polügooni arendusprojekt tõepoolest kahjustab Keretü loodust, ent seda pole võimalik vältida, sest miinipildujate harjutusvõimaluste tekitamine Nursipallu on kaitse-strateegiliselt hädavajalik. Kodanike poolt kaasa kutsutud Rõuge valla keskkonnaametnik Jaanus Tanilsoo leidis samas, et Kaitseministeerium pole seniajani vallarahvale selgitanud, kas Nursipalu polügooniarendusele on kaalutud mingeid alternatiive ja kui on, siis miks need ei sobi. Ka EMA koordinaator Linda-Mari Väli leiab, et nii tõsine asi nagu Eesti loodusväärtuste jäädav kahjustamine peaks olema väga tõsiselt põhjendatud ja läbi kaalutud.
EMA on teinud riigile Keretü looduse kaitseks ka kolm avalikku pöördumist ning käivitanud kampaanialehe liikumine.ee/keretuuml.

Laadimine...Laadimine...