Majanduskomisjon arutas jalgratturite liiklusohutuse parandamist

Riigikogu majanduskomisjoni arutas kollektiivset pöördumist "Liiklemine jalgratturile ohutumaks" ning soovitas, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil pakuks välja meetmed ratturite ohutuse parandamiseks.

Pilt: Scanpix/Pilt on illustratiivne

Majanduskomisjon arutas jalgratturite liiklusohutuse parandamist

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Riigikogu majanduskomisjoni arutas kollektiivset pöördumist "Liiklemine jalgratturile ohutumaks" ning soovitas, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil pakuks välja meetmed ratturite ohutuse parandamiseks.

Pöördumises "Liiklemine jalgratturile ohutumaks" on märgitud, et Eestis ei ole jalgrattateede ja -radade võrgustik piisav ja seetõttu tuleb tagada ratturite ohutu liiklemine sõiduteel, edastas riigikogu pressiesindaja. Algatajate hinnangul tuleks selleks teha õigusaktides kaks muudatust. Esiteks tuleks sätestada jalgratturitest möödumisel nõue hoida külgvahet minimaalselt 1,5 meetrit. Teiseks tuleks võtta kasutusele teekattemärgistus, mis viitaks mootorsõidukitega ühiskasutuses oleval sõidurajal jalgratturi paiknemisele ja sõidusuunale.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester nentis, et rattaliikluse ohutusega on probleeme. "Kindlasti on jalgrattur autojuhiga võrreldes liikluses nõrgem osapool. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium valmistab praegu ette liiklusseaduse muudatusi. Komisjon ei anna otsest suunist, et kehtestama peab just 1,5-meetrise külgvahe nõude, küll aga soovime, et ministeerium peaks konstruktiivset arutelu pöördumise algatajatega, analüüsiks ja pakuks välja konkreetsed meetmed ratturite ohutuse parandamiseks," ütles Sester.

Majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi nimetas pöördumises toodud ettepanekuid põhjendatuks.

"On ekslik arvata, et turvatundeks piisab vaid sellest, et õnnetust ei toimunud," sõnas ta. "Kui reka möödub jalgratturist poole meetri kauguselt, siis reeglina õnnetust küll ei toimu, ent üheksa ratturit kümnest tunnevad end ebaturvaliselt. 1,5-meetrise külgvahe nõue võiks kehtida alates kiirusest 30 km/h."

Istungil osalesid kollektiivse pöördumise algatajate esindajatena Jaanus Juss, Villu Arak, Marek Rannala ja Tõnis Savi. Kohal olid ka Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär Urmas Karlson ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maanteeameti, siseministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad.

Laadimine...Laadimine...