Maksuamet ei nõustu Estonian Airi töötajate nõuete eelistamisega

Maksu- ja tolliamet (MTA) ei nõustu Estonian Airi töötajate koondamistasude eelisjärjekorras välja maksmisega, mistõttu lennufirma lõpetab tõenäoliselt tegevuse pankrotimenetluse kaudu ja töötajate hüvitised makstakse välja töötukassa kaudu.

Pilt: Scanpix

Maksuamet ei nõustu Estonian Airi töötajate nõuete eelistamisega

Maksu- ja tolliamet (MTA) ei nõustu Estonian Airi töötajate koondamistasude eelisjärjekorras välja maksmisega, mistõttu lennufirma lõpetab tõenäoliselt tegevuse pankrotimenetluse kaudu ja töötajate hüvitised makstakse välja töötukassa kaudu.

"Teavitame, et maksuhaldur võlausaldajana ei saa sõlmida eraõiguslikke kokkuleppeid, veel enam otsustada maksukohustuslase töötajate töötasude väljamaksmise otstarbekuse üle," ütles MTA tulude osakonna juhataja Ruth Paade vastuseks Estonian Airi eelmisel reedel saadetud kirjale, kus firma juhatuse esimees Jan Palmer palus kreeditoridelt luba eelisjärjekorras töötajatele kollektiivlepingu järgi hüvitist maksta, vahendas BNS.

Lisaks märkis Paade, et AS-il Estonian Air on 18. novembri seisuga tasumata maksukohustusi summas 244 623 eurot, mille hulgas on maksukohustusi, mis mõjutavad Estonian Air töötajate sotsiaalseid tagatisi.

Paade tõi välja, et Estonian Air on avalikult kuulutanud enda võimatust tasuda võlausaldajate nõudeid, mistõttu tegemist ei ole ajutise makseraskusega. "Vastavalt äriseadustiku § 306 lõikele 31 on juhatus kohustatud maksejõuetuse ilmnemisest viivitamata esitama kohtule aktsiaseltsi pankrotiavalduse. Maksejõuetuse olukorras teostatud maksed, peavad olema vältimatu iseloomuga, hoidmaks ära tulevikus tekkivat suuremat kahju. Äriühingu maksejõuetuse korral on vastavalt töötuskindlustuse -, töölepingu - kui ka pankrotiseaduse alusel töötajate kõik õigused kaitstud, seega võlausaldajate nõusolek selleks ei ole määrav," kirjutas Paade.

Estonian Air saatis eelmise nädala reedel võlausaldajatele kirja, milles küsib nõusolekut töötajatele maksta välja saamata jäänud palga, puhkusekompensatsiooni ja koondamishüvitised, mille arvelt vähenes võlausaldajatel võimalus Estonian Airist raha kätte saada.

Neljapäeval koguneb Estonian Airi nõukogu analüüsimaks vastuseid kirjadele ja otsustamaks, kuidas edasi käituda.

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal on varasemalt öelnud, et kui Estonian Airi võlausaldajad töötajate nõuete eelisjärjekorras väljamaksmisega ei nõustu, siis saavada ettevõtte töötajad hüvitised töötukassast. "Kui kokkulepet ei tule, siis minnakse korrektseks lõpetamiseks pankrotimenetluse teed ja töötajad saavad koondamishüvitised töötukassast, vastavalt seadusele," ütles Michal reedel BNS-ile.

Estonian Airil on üle 200 võlausaldaja. Selleks, et töötajatele kollektiivlepingu alusel väljamakse teha, oleksid pidanud kõik võlausaldajad sellega nõustuma. Kuivõrd praeguse seisuga on võimalik võlausaldajatel saada ettevõtte likvideerimisel umbes kuni kümnendik võlast, siis esmajärjekorras töötajatele koondamishüvitise väljamaksmine oleks kahandanud selle summa ligi olematuks.

Töötukassa kaudu ei saaks Estonian Airi töötajad hüvitist kollektiivlepingus sätestatud määras, kuna töötukassa hüvitistel on seadusest tulenevad ülempiirid. Saamata töötasu hüvitatakse kuni töötaja kolme viimase töötatud kuu brutotöötasu ulatuses, kuid kokku mitte rohkem kui kolm Eesti keskmist brutokuupalka. Saamata puhkusetasu hüvitatakse kuni töötaja ühe kuu puhkusetasu ulatuses, kuid mitte rohkem kui üks Eesti keskmine brutokuupalk. Koondamishüvitised hüvitatakse kuni töötaja kahe kuu brutotöötasu ulatuses, kuid mitte rohkem kui üks Eesti keskmine brutokuupalk.

Lisaks maksab töötukassa kindlustushüvitist koondamise korral töötajale, kelle teenistusstaaž on viis kuni kümme aastat, hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses. Kui staaž on üle kümne aasta on, siis makstakse hüvitist kahe kuu keskmise töötasu ulatuses.

Ametiühingute keskliidu juhi Peep Petersoni sõnul maksaks kõikidele töötajatele koondamishüvitise välja maksmine koos maksudega 3,9 miljonit eurot ja maksusid arvestamata 2,25 miljonit. Palmér on varasemalt öelnud, et Estonian Airis on varasid 5-10 miljonit eurot.

Estonian Airi kollektiivne koondamine puudutab kõiki töötajaid, kellest 28 jäävad esialgu tööle ettevõtte likvideerimismenetluse läbiviimise ajaks. Estonian Airis töötab 182 inimest, neist 55 pilooti, 64 salongi- ja 63 administratiivtöötajat.

Laadimine...Laadimine...