Mälualgatus "Kogu Me Lugu" on kogunud sadu perelugusid

2013. aastal käivitatud üleriigilise mälestuste kogumise algatusega "Kogu Me Lugu" on kogutud sadu perelugusid nii Eestist kui välismaalt, mis puudutavad Nõukogude ja Saksa režiimide süütegusid inimsuse vastu.

Pilt: Scanpix

Mälualgatus "Kogu Me Lugu" on kogunud sadu perelugusid

2013. aastal käivitatud üleriigilise mälestuste kogumise algatusega "Kogu Me Lugu" on kogutud sadu perelugusid nii Eestist kui välismaalt, mis puudutavad Nõukogude ja Saksa režiimide süütegusid inimsuse vastu.

Praeguseks on salvestatud ligi 80 täispikka videointervjuud, mis kirjeldavad detailselt erinevate perekondade kogemusi ja õppetunde okupatsioonide ajast, kirjutas BNS.

"Kogu Me Lugu" Facebooki lehel on kogutud 2500 fänni ning seal postitatud videosid ning muid materjale on fännide poolt arvukalt jagatud.

2014. aasta kevadel viisid algatuse eestvedajad "Kogu Me Lugu" videointervjuusid läbi väliseesti kogukonna liikmetega USA-s San Fransisco Bay Area-s ning laulupeo aegu ka Eestis, mil riiki külastas arvukalt väliseestlasti USA-st, Kanadast ja mujalt.

Kõigist täispikkadest intervjuudest on loodud kuni 10-minutilised videolood, mis on varustatud olenemata originaalkeelest inglise, vene ja eesti keelsete subtiitritega.

Videolugusid laetakse jooksvalt üles "Kogu Me Lugu" YouTube kanalisse ning Kogu Me Lugu kodulehele.

Algatuse eestvedaja Sandra Voki sõnul seisneb "Kogu Me Lugu" ainulaadsus suulise ajaloo ühendamises internetiga ning lugude audiovisuaalses jutustamises.

"Videomälestuste põhjal loodud lühiklipid tõlgitakse erinevatesse keeltesse ning neid levitatakse digitaalselt läbi erinevate kanalite, et "eksportida" Eesti lugu üle maailma nii laialt kui võimalik. Selline lähenemine annab võimaluse ajaloolisi materjale mitmekülgselt ning uuenduslikult muuseumides, teadus- ja õppetöös rahvusvahelisel tasandil kasutada," selgitas Vokk.

Tema sõnul on "Kogu Me Lugu" mõju sügavam kui digitaalne levi ja selle kasutusvõimalused.

"Perelugude kogumine ja uurimine ning materjalide mõtestatud rakendamine tugevdavad inimeste sidemeid oma kogukonna ja riigiga. Samuti aitavad need tegevused kaasa kultuurilis-ajaloolise ühisosa leidmisele erinevate Eesti inimeste, piirkondade ja põlvkondade vahel," rääkis Vokk.

Üritustel, kogumiskampaaniate käigus ja muude kanalite kaudu koguti aastatel 2013-2014 üle 250 kontakti, kelle lugude põhjal on plaanis süvaintervjuusid läbi viia ka 2015. aastal.

 Kõik "Kogu Me Lugu" üleskutsete ja ürituste käigus kogutud ja salvestatud materjalid talletatakse Eesti Filmiarhiivis, väliseestlaste lood ka Stanfordi Ülikooli Raamatukogus, mis muudab nad ligipääsetavaks ühe maailma absoluutse tippülikooli uurijatele ka tulevikus.

Kavandamisel on "Kogu Me Lugu" metoodikal põhinev interdistsiplinaarne kursus, mille käigus õpivad USA tudengid tundma Eesti lähiajalugu läbi kirjanduse ja filminäidete ning salvestavad kohalike väliseesti kogukonna liikmete mälestuslugusid videointervjuudena.

"Kogu Me Lugu" eestvedajad kutsuvad abivalmis inimesi algatust toetama, et salvestada ja ülemaailmselt levitada inspireerivaid ja õpetlikke lugusid Eesti lähiajaloost.

Toetus on suunatud nii internetipõhise videoõppekeskkonna arendamisele, kus täispikad intervjuud on kõigile huvilistele, eelkõige uurijatele ja õpilastele, koos täiendavate materjalidega kättesaadavad ja mitmekülgselt kasutatavad, kui ka mälestuslugude kogumisele ja videointervjuude salvestamisele.

 

Laadimine...Laadimine...