Männi lasteaed Mustamäel tähistab juubelit

Homsel sõbrapäeval, 14. veebruaril algusega kell 13.00 toimub Tallinna Männi Lasteaia suur juubelipidu.

Pilt: Scanpix

Männi lasteaed Mustamäel tähistab juubelit

Homsel sõbrapäeval, 14. veebruaril algusega kell 13.00 toimub Tallinna Männi Lasteaia suur juubelipidu.

Tallinna Männi Lasteaed avati Mustamäel, E. Vilde tee 103, 1967. aastal 12-rühmalisena Tallinna 120. Lastepäevakodu nime all. 1992. aastal reorganiseeriti lastepäevakodu 6-rühmaliseks ning B-korpuse ruume hakkas kasutama tollane Tallinna 44.Keskkool, mis on praegune Mustamäe Gümnaasium.

1997. aastal muudeti lasteaia nimi Tallinna Männi Lastepäevakoduks ning 1999. aasta 22. novembril Tallinna Männi Lasteaiaks. 2007./2008. õppeaastast lõpetas Mustamäe Gümnaasium lasteaia ruumide kasutamise. Lasteaia pidaja renoveeris lasteaia B-korpuse ruumid  ja selles avati 2007. aasta novembris 3 uut rühma, 2008. aasta septembris veel 2 ning 2009. aasta jaanuaris ka 3-s rühm. Seega sai Tallinna Männi Lasteaiast 2009. aasta algusest taas 12-rühmaline lasteaed.

 „Kõik Mustamäe lasteaiad ja koolid on väga tublid, nii ka tänane juubilar Männi lasteaed, kelle väikesed lauljad-tantsijad on sagedased esinejad näiteks meie päevakeskuse pidudel," ütles Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda ja lisas, et Männi lasteaed kuulub ka Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku ning on liitunud programmiga Kiusamisest Vabaks – tegemist on edumeelse, lapsesõbraliku, suurepärase lasteaiaga, kes on üles kasvatanud juba mitme põlvkonna jagu tegusaid inimesi.

Lasteaias käib keskmiselt 240–260 last. Sõime-, aia- ja liitrühmi moodustatakse vastavalt vajadusele. Lasteaed on oma eesmärgiks seadnud olla turvaline, lapsesõbralik ja koostööaldis, pakkuda lastele lapsesõbralikku arengukeskkonda ja heal tasemel oskusi-teadmisi võimaldamaks toimetulekut koolis õppimise ja igapäevaeluga.

Laadimine...Laadimine...