Marika Tuus-Laul: iga viies retseptiravim jääb patsiendil pooltelt kordadel välja ostmata rahapuuduse tõttu

"Kroonilised haiged ja palju ravimeid vajavad patsiendid kulutavad aastas retseptiravimite väljaostmiseks vähemalt oma ühe kuu sissetuleku," tõdeb Marika Tuus-Laul lisades, et jaanuarist käivitub uus ravimite hüvitamise kord. "Kui inimene kulutab aastas ravimitele 100 kuni 300 eurot, hüvitatakse need 50% ulatuses. Kui aga ravimitele minev summa tuleb ka 300-st eurost suurem, kompenseeritakse juba 90% summast."

Pilt: Scanpix

Marika Tuus-Laul: iga viies retseptiravim jääb patsiendil pooltelt kordadel välja ostmata rahapuuduse tõttu

Marika Tuus-Laul

"Kroonilised haiged ja palju ravimeid vajavad patsiendid kulutavad aastas retseptiravimite väljaostmiseks vähemalt oma ühe kuu sissetuleku," tõdeb Marika Tuus-Laul lisades, et jaanuarist käivitub uus ravimite hüvitamise kord. "Kui inimene kulutab aastas ravimitele 100 kuni 300 eurot, hüvitatakse need 50% ulatuses. Kui aga ravimitele minev summa tuleb ka 300-st eurost suurem, kompenseeritakse juba 90% summast."

Täna oleme olukorras, kus iga viies arsti poolt välja kirjutatud retsept jääb patsiendil välja ostmata. Pooltel juhtudel rahapuudusest. Kroonilised haiged ja palju ravimeid vajavad patsiendid kulutavad aastas retseptiravimite väljaostmiseks vähemalt oma ühe kuu sissetuleku. Eriti hädas on pensionärid, inimesed, kes elavad üksinda, töövõimetuspensionärid ja teised väikese sissetulekuga inimesed.  Samas ravimi ostmata jätmine tooks haigele kaasa tervise kiire halvenemise või veelgi hullema.

Abi saab pea  100 000 inimest

Nüüd käivitamegi ravimite hüvitamise uue korra, mis jõustub jaanuarist. Eesmärk on parandada retseptiravimite kättesaadavust suurte ravimikulude- ja  ravivajadusega inimetele. Nimelt hakkame hüvitama ravimitele tehtavaid kulutusi senisest suuremal määral. Uus kord näeb ette, et kui inimene kulutab aastas ravimitele 100 kuni 300 eurot, hüvitatakse need  50% ulatuses. Kui aga ravimitele minev summa tuleb ka 300-st eurost suurem, kompenseeritakse  juba 90% summast. Loomulikult jäävad alles ka täna kehtivad soodustused – pensionäridele 90% ulatuses ja tööealistele 75%. Tegemist on täiendava hüvitusega.

Apteek arvutab lisahüvitise ravimi ostmisel automaatselt

Oluline on see, et inimene ise ei pea selleks  vaeva nägema ega mingit avaldust tegema. Apteek arvestab hüvitatava summa välja automaatselt ostu hetkel kui 100eurone rohtudele kulutatud summa on täis saadud. Täna on teada, et üle 110 000 patsiendi kulutab aastas retseptiravimitele enam kui 100 eurot. Üle 300 euro kulutab aga umbes 15 000 inimest.

Olen Riigikogu istungitel aastaid rõhutanud, et retseptiravimid on Eestis väga kallid ja riik hüvitab patsiendile ravimi maksumusest oluliselt vähem kui paljudes enamikes riikides. Seetõttu ongi meie patsientide omaosalus tervishoius ehk oma taskust minev summa juba Euroopas lubatava kõrgemail piiril. Varasemad valitsused pole seda kuulda võtnud ja nagu mäletate, tõsteti mõne aasta eest ravimite ja abivahendite käibemaksu oluliselt, mis tegi ravimid veelgi kallimaks. Nüüd oleme ise valitsuses ja saame teha oma äranägemise järgi. Kindlasti on täiendav ravimihüvitis haigele suureks abiks.

Laadimine...Laadimine...