Merle Albrant: vägivaldses peres kasvanud lapsed jäid seni kaitseta

"Istanbuli konventsiooni rakendamine Eestis näitab, et meie riik võitleb naiste õiguste eest, võttes ühtlasi kohustuse astuda samme selleks, et kõik seadused oleksid konventsiooniga kooskõlas," ütles võrdse kohtlemise õigusekspert Merle Albrant.

Pilt: Eesti Inimõiguste Keskus

Merle Albrant: vägivaldses peres kasvanud lapsed jäid seni kaitseta

"Istanbuli konventsiooni rakendamine Eestis näitab, et meie riik võitleb naiste õiguste eest, võttes ühtlasi kohustuse astuda samme selleks, et kõik seadused oleksid konventsiooniga kooskõlas," ütles võrdse kohtlemise õigusekspert Merle Albrant.

"Praegu ei arvesta seadused, kui üks lapsevanem on teise vanema vastu vägivaldne. Vägivaldses peres kasvanud lapsed on jäänud kaitseta. Kui pere läheb lõhki ja ema tahab vägivallaringist välja tulla, siis ei arvestata seda, et vägivald lapsevanema vastu on ka vägivald lapse vastu," nentis Albrant.

"Sageli hakatakse vaidlema, kelle juures lapsed elama hakkavad ja kummal vanemal on hooldusõigus."

"Pärast konventsiooni vastuvõtmist oleks kohtul kohustus arvestada peres toimunud vägivallaga. Vägivalla ohvrite õigused oleks üldse paremini kaitstud. Konventsioonis on ka kirjas, et ohvriga kokku puutuvad spetsialistid politseis, prokuratuuris, lastekaitses peavad olema saanud vastava koolituse, selles osas on meil praegu väga suuri puudusi. Vägivalla ohvrite abistamise süsteem peaks olema palju korralikum, hästi rahastatud ja stabiilne," rääkis Albrant.

Laadimine...Laadimine...