3 kommentaari

lugeja

Vasta kommentaarile

X.4. Totaalse jälgimise ja kontrolli vahendid, lk.123.
http://www.aigarsade.com/Uus_Maailmakord.pdf

globalist

Vasta kommentaarile

1987. aasta 1. juulil esitles Mihhail Gorbatšov perestroika raames Euroopa ühiskodu ja Ühtse Euroopa projekti.
Perestroika ei alanud mitte NSV Liidust, vaid Euroopast, kui 1986.a. kuulutati Euroopa ühiskodu (Euroopa riigi) loomise protsess alanuks. Sellele järgnes elav süstikdiplomaatia USA ja NSVLi vahel ning kolme riigi (lisaks Saksamaa/Kohl) üksmeele alusel käivitatigi 1987. aastal ühisprojekt "Evropa naš obštši dom". Selle eesmärgiks on kahe suurriigi liit, pärastpoole liitriik, mis ühest ookeanist teiseni laiuks.
Aastal 1989 ootas Mihhail Gorbatšovi alaline liikmekoht Trilateral Commission’is ehk ülemaailmses varivalitsuses. 1992. a. alguses Prantsuse sotsialistlikule ajakirjale “Liberation” antud intervjuus ütles Mihhail Gorbatšov: “... et me nii Idas kui ka Läänes liigume vastu ühele uuele tsivilisatsioonivormile. See on nii, nagu liiguks erinevad jõud maailma erinevatest osadest ühe ühise eesmärgi poole, mis pole sotsialistlikule ideaalile sugugi mitte vähe sarnane”.
Mihhail Gorbatšovi Fondi juht Jim Garrison ütles “San Francisco Weekly’s” 31.05.1995, et inimarengu järgmise astmena saame lähima 20 – 30 aasta jooksul maailmavalitsuse, selles pole kahtlust.
http://kenraggio.com/KRPN-Gorbachev-PresidiumtoPresidio.htm

üliriikide lähenemine

Vasta kommentaarile

Toimus üliriikide ajalooline hetkeline lähenemine mis võimaldas Mihhail Gorbatšovil ja vanemal Bushil teat probleemid lahendada vast kõige olulisemaks Baltimaade olukord. Kuid tollaseid Eesti tegelasi tuleb vaid hinnata osati kasutada olukord ja tajuti olukorda suur oskus tegelt. Sama muide 1917 ja 1918 aasta sündmuste puhul eestlased ka tollal I ilmasõja lõpuaastail igati tasemel. Kuid omaaegse Nõukogude Liidu ilmapiiri muutuse viis läbi Mihhail Gorbatšov - uus mõtlemine, avalikustamine ja Perestroika austusavaldus mehele. Juhul kui keegi midagi teab või siis üleüldse tahab teada meie naaberriigi oludest siis vaid Vladimir Putini kindlameelsus ja tasakaalukus on takistamas teat poliitiliste jõudude hoopis teistsugust lähenemist Mihhail Gorbatšovi tegevusele ja isiklikult mehele endale - Mihhail Gorbatšov on Moskvas igati elus. Mis puutub üliriikide lähenemisse siis oli tegu ajutise lähenemisega.

Laadimine...Laadimine...