Ministeerium ei võtnud Prantsuse relvatootja kaebust menetlusse

Rahandusministeerium otsustas mitte algatada järelevalvemenetlust pikamaa tankitõrje hanke osas, sest leidis, et järelevalvetaotluses viidatud võimalike rikkumiste puhul pole Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus oma tegevuses seadusega vastuollu läinud ning selle algatamiseks puudub seetõttu alus.

Pilt: Kaitsevägi
Eesti

Ministeerium ei võtnud Prantsuse relvatootja kaebust menetlusse

Toimetaja: Meelis Piller

Rahandusministeerium otsustas mitte algatada järelevalvemenetlust pikamaa tankitõrje hanke osas, sest leidis, et järelevalvetaotluses viidatud võimalike rikkumiste puhul pole Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus oma tegevuses seadusega vastuollu läinud ning selle algatamiseks puudub seetõttu alus.

Taotluse esitas Prantsuse relvatootja MBDA, kelle väitel oli hange suunatud, vahendas BNS. MBDA tutvus hanke tingimustega, kuid taotlust hankel osalemiseks ei esitanud. Kaitseinvesteeringute keskus on korduvalt väljendanud kahetsust MBDA otsuse üle, kuna hanke tingimused oleks võimaldanud MBDA-l hankel osaleda, teatas RKIK.

Kontsern ei olnud rahul tankitõrjesüsteemide riigihankega, milles seati nende sõnul ebaõiglasesse eelisseisu Iisraeli Rafaeli poolt toodetav Eurospike tankitõrjesüsteem. "Riigihanke ainsaks hindamiskriteeriumiks oli ühe toote hind, mitte näiteks selle võimekus või hooldus- ja eluringiga seonduvad kulud. Sellega sooviti panna hinnapõhiselt konkureerima 20 aasta vanune Iisraeli tehnoloogia ning kaasaegne Euroopa tipptehnoloogia. Ilmselgelt välistas see juba eos meie võimalused, seega loobusime hankes osalemisest," märkis MBDA asepresident NATO riikide juures Didier Philippe hankest loobumise põhjenduseks.

Kaitseinvesteeringute keskuse 40 miljoni eurosele hankele pikamaa tankitõrje relvasüsteemide ostuks esitaski ainsana taotluse Saksa firma EuroSpike GmbH, mis ka hankele kvalifitseerus. "RKIK hindab lähinädalatel mahuka pakkumuse vastavust kõigile hankekriteeriumidele. Positiivse hinnangu korral tunnistatakse hange nõuetele vastavaks ning alustatakse pakkujaga detailseid läbirääkimisi," ütles RKIK-i kommunikatsioonijuht Ingrid Mühling jaanuaris.

Tankitõrjerelvade hanke puhul on tegemist konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusega, mille tulemusel on kavas sõlmida seitsme aasta pikkune raamleping. Hanke eeldatav maksumus koos täiendava ostuvõimalusega on 40 miljonit eurot.

Kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonnajuhataja Priit Soosaare sõnul peavad relvad olema seeriatootmises ning kasutuses vähemalt ühe NATO riigi armees. Hanke raames on kavas osta vähemalt 18 relvasüsteemi koos laskemoonaga, samuti peab hange sisaldama lisavarustust, tehnilist tuge ja väljaõpet.

MBDA viitas oma teates aga kahtlusele, et raamlepingut ei kasutataks mitte ainult Eurospike'i vanade süsteemide hankimiseks, aga ka väljaarendatava uue toote ostmiseks. "See tähendaks seda, et esmalt välistati teised pakkujad konkurentsist ning lõpuks hangitakse hoopiski teist toodet, mis ei vasta kuidagi algselt hankes toodud tingimustele. Näiteks pole Eurospike'i uue põlvkonna tehnoloogiat erinevalt MBDA raketisüsteemist praegu kasutusel üheski NATO riigis – mis oli selgelt üks hanke kohustuslik tingimus," märkis kontsern.

Viimaks tõi kontsern välja selle, et MBDA on liitlasriikide firma, samas kui Eurospike Iisraeli oma. "Pikaajalise hea koostöö taustal on seda arusaamatum, miks välistatakse meid konkurentsist ja luuakse illusioon avalikust ja konkurentsile avatud hankemenetlusest. Konkreetselt pakkujalt ostmiseks oleks Eestil ju võimalus teha otsehange nagu Javelinide puhul tehti kaitsepoliitilistel kaalutlustel," ütles Philippe. "Juhul kui vaidlusalune hange on selliselt teostatud Eesti kaitsepoliitilistest eesmärkidest lähtuvalt, siis võiks RKIK ja Kaitseministeerium ju selgitada, milles seisneb Eesti huvi Iisraeli relvatootja eelistamisel NATO-liitlase omale," lisas Lätt.

Philippe'i sõnul saaks Eesti soovi korral panna paari aasta pärast omavahel konkureerima tipptehnoloogia, kui sarnaselt MBDA-le on Eurospike turule toonud järgmise põlvkonna tankitõrjesüsteemi – nii oleks Eestil võimalik reaalselt ja objektiivselt valida vähemalt kahe parima kaasaegse süsteemi vahel. Samas oleks MBDA Philippe'i sõnul valmis ka praegu ausa konkurentsi tingimustes Eestile pakkuma kaasaegseimat MMP relvasüsteemi, mille võimekus on testitud ning mis on Prantsuse kaitsejõududes ka juba kasutusel.

MBDA on Euroopa kaitsetööstusettevõte, millel peakorter asub Ühendkuningriigis ning kontorid ja tootmisüksused Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ning lisaks USA-s. Tegu on ühisettevõttega, mille omanikeks on 37,5-protsendilse osalusega Prantsuse Airbus, 37,5-protsendilise osalusega Ühendkuningriigi BAE ning 25-protsendilise osalusega Itaalia Leonardo.

MBDA on Eestile varem tarninud tankitõrjesüsteemi Milan ning õhutõrjerakette Mistral.

EuroSpike GmbH omanikeks on Saksa relvatootjad Diehl BGT Defence ja Rheinmentall Defence Electronics võrdselt 40-protsendiliste osalustega, 20 protsenti kuulub süsteemi välja arendanud Iisraeli relvatootjale Rafael Advanced Defense Systems läbi Hollandi valdusfirma ERCAS B.V.

Laadimine...Laadimine...