Ministeerium: plaanitav puidutehas võib mõjutada Peipsi vee kvaliteeti

Keskkonnaministeeriumi hinnangul võib Est-For Invest OÜ kavandatav ligi miljardieurone puidurafineerimistehas avaldada märkimisväärset mõju Peipsi järve vee kvaliteedile ja elustikule.

Pilt: Scanpix

Ministeerium: plaanitav puidutehas võib mõjutada Peipsi vee kvaliteeti

BNS

Keskkonnaministeeriumi hinnangul võib Est-For Invest OÜ kavandatav ligi miljardieurone puidurafineerimistehas avaldada märkimisväärset mõju Peipsi järve vee kvaliteedile ja elustikule.

"Juhime tähelepanu asjaolule, et tehase käitamisel tuleb kasutada sellist tehnilist lahendust, mis ei too kaasa vee võtmiseks kasutatava pinna- või põhjaveekogumi, või heitvett vastuvõtva veekogumi ja sellega seotud veekogumite ja piiriveekogude seisundiklassi halvenemist," kirjutab keskkonnaminister Marko Pomerants riigihalduse minister Mihhail Korbile.

Tehase rajamise võimalikkus selgitatakse Pomerantsi sõnul välja terve rea uuringute tulemusel, kuid hetkel pole keskkonnaministeeriumi valitsemisala valdkondades teada asjaolusid, millest tulenevalt ei ole puidurafineerimistehase rajamine Eestisse võimalik.

Keskkonnaministeerium peab oluliseks kohapeal toodetava puidu väärindamist. "Kuna kavandatav puidurafineerimistehas kasutaks suures osas puitu, mis praegu töötlemata kujul eksporditakse, siis tehase rajamisega tekib kindlasti võimalus sellele puidule olulise lisandväärtuse andmiseks," märgib Pomerants.

Samuti oleks rajataval tehasel tema sõnul positiivne mõju Eesti metsaomanikele, kuna suudaks eeldatavalt pakkuda toorme eest kõrgemat hinda, kui eksporditava materjali eest pakutakse. "Seega, kuna tehase rajamisel võib olla oluline mõju Eesti metsa- ja puidutööstusele ning metsaomanikele, siis võib kavandatavat tehast pidada suure riikliku huviga objektiks," märgib Pomerants.

Siiski toob keskkonnaministeerium välja, et puidurafineerimistehase rajamisel ei suurendata Eestis olemasolevaid raiemahtusid.

Kuna tehas liigitub eeldatavalt tegevusala alla "paberimassi tootmine puidust või muust kiulisest materjalist" või "paberi või papi tootmine tootmisvõimsusega üle 20 tonni ööpäevas", tähendab see, et ettevõttel on kohustus osaleda ka Euroopa Liidu turupõhises kasvuhoonegaaside heite vähendamise mehhanismis. Erandina ei pea mehhanismis osalema selline tehas, mis kasutaks kogu oma tegevuses ainult biomassi.

Est-For Invest OÜ soovib rajada Eestisse tehase, mille hinnanguline tootmisvõimsus oleks kuni 750 000 tonni aastas ning toorainena tarbitava puidu maht oleks ligikaudu 3 miljonit kuupmeetrit aastas. Kavandatavas tehases töödeldaks puittooraine eri koostisosadeks nagu tselluloos, hemitselluloos ja lingiin.

Investeering tehase rajamisse on kuni miljard eurot. Lähtuvalt rahandusministeeriumile esitatud riigi eriplaneeringu algatamise taotlusest plaanib ettevõte tehast Tartu ümbrusesse; praegu pole siiski kindel, kas tehas tuleb Tartumaale või hoopis Viljandimaale, kuna eriplaneeringu algatamise protsess veel käib.

Laadimine...Laadimine...