MKM ühines veeteede ameti kriitikaga Pakri kalakasvatuse plaanile

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) nõustus veeteede amet kriitikaga Avamere Kalakasvatus OÜ taotlusele, mille kohaselt soovib ettevõte rajada Eesti rannikuvetesse Pakri poolsaare ja Pakri saarte piirkonnas avamere kalakasvatust.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

MKM ühines veeteede ameti kriitikaga Pakri kalakasvatuse plaanile

Toimetaja: Moonika Tuul

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) nõustus veeteede amet kriitikaga Avamere Kalakasvatus OÜ taotlusele, mille kohaselt soovib ettevõte rajada Eesti rannikuvetesse Pakri poolsaare ja Pakri saarte piirkonnas avamere kalakasvatust.

Hoonestusloa taotluse tegi Avamere Kalakasvatus tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveametile (TTJA), mis omakorda edastas taotluse arvamuse saamiseks teistele asjakohastele ametkondadele, vahendas BNS.

"Veeteede ameti selgitustele tuginedes on MKM seisukohal mitte algatada hoonestusloa menetlust kalakasvatuse rajamiseks kavandatavatel aladel 1, 3 ja 4, kuna see häiriks oluliselt Pakri ankruala kasutamist. Ala 2 osas tuleb taotlust muuta," seisab ministeeriumi vastuses TTJA-le.

Veeteede amet leidis omakorda enda vastuses, et kalakasvatuste rajamine taotluse aladel 1, 3 ja 4 häiriks oluliselt Pakri ankruala kasutamist ning regionaalselt olulistesse Paldiski Põhjasadamasse ja Paldiski Lõunasadamasse suunduvate ja väljuvate laevade liikumist.

Veeteede amet konsulteeris ka Paldiski lootsidega, kes on seisukohal, et kavandatavad alad 1 ja 3 piiravad Pakri ankruala selliselt, et sinna liginemine, seal seismine ja alalt lahkumine ei oleks enam ohutu. Samuti tuleb arvestada, et nimetatud ankruala hakkavad kasutama ka Pakri poolsaare otsa rajatava LNG terminali külastavad laevad, seisab ameti kirjas.

Kavandatav ala 4 vähendab ameti hinnangul aga oluliselt manööverdusruumi niigi kitsas Pakri lahes, arvestades sealset liikluse tihendust ja laevade mõõtmeid.

Kavandatav ala 2 jääb 75 meetri kaugusele ankrualast, mida on ameti hinnangul liiga vähe. Samas on selle ala kõrval ranna lähedal mingil määral vaba ruumi, mistõttu amet seda ala täiesti ei välista, kui seda nihutada ankrualast eemale.

Veeteede amet tõi ka välja, et hoonestusloa taotluses viidatud analüüsis ei ole Pakri piirkonna kaardistamisel arvestatud laevaliiklusega ja sellest tulenevate piirangutega.

Pakri laht ja sellele lähenemise teed koos Pakri ankrualaga on laevaliikluse jaoks üsna kitsas, kuid üks tihedama laevaliiklusega piirkondi Eestis. Ameti hinnangul ei ole sellisele merealale avamere kalakasvatuste rajamine asjaolusid arvesse võttes mõistlik, mistõttu on veeteede ameti seisukoht mitte algatada hoonestusloa menetlust alade 1, 3 ja 4 osas ning muuta taotlust ala 2 osas.

Veeteede amet leidis, et avamere kalakasvatustele on võimalik leida sobivamad alad, mis arvestavad ka laevaliiklusega. Hoonestusloa menetluse algatamise ja andmise otsustab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet.

Avamere Kalakasvatus OÜ on Nasdaq Tallinna börsil noteeritud kalatööstuse AS PRFoods sidusettevõte.

Laadimine...Laadimine...