Möödunud aasta paistis silma lillepeo ja loomade varjupaigaga

Äsjane keskkonnaameti aastaraamat annab ülevaate linna mullustest loodusesõbralikest tegudest, nagu esimene laste ja noorte lillepidu ja uus loomade varjupaik.

Möödunud aasta paistis silma lillepeo ja loomade varjupaigaga

Äsjane keskkonnaameti aastaraamat annab ülevaate linna mullustest loodusesõbralikest tegudest, nagu esimene laste ja noorte lillepidu ja uus loomade varjupaik.

Linna keskkonnaametil valmis 2016. aasta tegevusi kajastav eesti- ja ingliskeelne trükis "Tallinna keskkonnaameti aastaraamat 2016". Raamatus antakse ülevaade esimesest Tallinna laste ja noorte lillepeost, Tallinna loomade varjupaiga rajamisest, 25 aasta möödumisest heakorrakuu kampaania algusest ja  looduse arendamiseks rahastuse saanud projektidest. Peaaegu kõik artiklid rõhutavad teavituse tähtsust. Trükis on linna keskkonnaametile sümboolse tähendusega, sest 14. detsembril 2016 möödus kümme aastat keskkonnaameti põhimääruse kinnitamisest Nii leiab lugeja raamatust ka meenutusi möödunud aastatest.

Tavapäraselt tutvustab raamat, kuidas linn on seisnud aasta jooksul Tallinna looduse ja veekaitse, linnaõhu, prügikäitluse, haljastuse, mänguväljakute ja lemmikloomade ning keskkonnahariduse eest. Trükis annab ka ülevaate Tallinna jäätmekeskuse, botaanikaaia, kalmistute ja energiaagentuuri tegemistest.

Taaskasutatud paberile trükitud aastaraamatu tekste illustreerivad pildid Tallinna loodusest ja sündmustest. Raamatu kujundas ja trükkis AS Ajakirjade Kirjastus. Eesti- ja ingliskeelse trükise tiraaž on 500 eksemplari ning seda saab linna teenindusbüroost (Vabaduse väljak 7), keskkonnaameti valvelauast (Harju 13), Eesti linnade ja valdade päevadel Tallinna stendilt ja Tallinna keskkonnaameti üritustelt. Aastaraamat on leitav ka elektrooniliselt veebilehelt: www.tallinn.ee/Tallinna-Keskkonnaameti-aastaraamatud.

Laadimine...Laadimine...