Mullu Lätist alkoholi ostnutest tegi seda edasimüügiks vaid protsent

Lätist alkoholi ostjatest teeb seda edasimüügi eesmärgil vaid üks protsent, selgub konjunktuuriinstituudi uuringust. 2016. aastal Lätis alkoholi ostnutest tegi seda ainult enda tarbeks kolmveerand uuringus küsitletutest. Kolmandik ostis alkoholi ka sõpradele kinkimiseks ning 17 protsenti vastanutest tõid alkoholi sõpradele, kes seda olid palunud.

Pilt: Scanpix

Mullu Lätist alkoholi ostnutest tegi seda edasimüügiks vaid protsent

Lätist alkoholi ostjatest teeb seda edasimüügi eesmärgil vaid üks protsent, selgub konjunktuuriinstituudi uuringust. 2016. aastal Lätis alkoholi ostnutest tegi seda ainult enda tarbeks kolmveerand uuringus küsitletutest. Kolmandik ostis alkoholi ka sõpradele kinkimiseks ning 17 protsenti vastanutest tõid alkoholi sõpradele, kes seda olid palunud.

Nendest vastanutest, kes olid käinud Lätis spetsiaalselt vaid alkoholi ostmise eesmärgil, oli protsentuaalne jaotumine suuresti sama – 73 protsenti ostis alkoholi enda tarbeks, 40 protsenti sõpradele kinkimiseks ning 26 protsenti sõprade palvel. Edasimüügiks alkoholi ostnuid oli selle grupis samas aga neli korda rohkem ehk neli protsenti.

Riigis läbisõidul või reisil olnutest ostis alkoholi endale 78, sõpradele kingiks 36, sõprade palvel 15 ja edasimüügi eesmärgil üks protsent vastanutest.

Lätist alkoholi ostjatest ligi pool tegi seda mullu vaid ühe korra. Kolmandik käis Lätis alkoholi järel 2-3 korda, 9 protsenti 4-5 korda ning kümnendik tegi seda üle kuue korra.

Tüüpiline Lätist alkoholi ostja on eestlane, mees, 30-49 aastane, elab Lõuna-Eestis ning on kõrgema sissetulekuga.

Laadimine...Laadimine...