Mullu pöörduti tarbijakaitseameti poole kokku ligi 34 600 korral

Eelmisel aastal pöördusid inimesed tarbijakaitseameti poole 34 398 korral, kõige enam küsiti nõu nõustamistelefonil.

Pilt: Scanpix

Mullu pöörduti tarbijakaitseameti poole kokku ligi 34 600 korral

Eelmisel aastal pöördusid inimesed tarbijakaitseameti poole 34 398 korral, kõige enam küsiti nõu nõustamistelefonil.

Mullu tehti tarbijakaitseametile 23 600 kõne ning kirjalikke küsimusi laekus 7282 ehk keskmiselt üle 600 kuus, selgub tarbijakaitseameti statistikast.

Nii kirjalike kui telefoni teel tehtud pöördumiste puhul puudutavad küsimused kõige enam info- ja sidetehnoloogia tooteid, riietust ja jalatseid ning sisustust. Peamiselt on mure lepingutega, näiteks vajab tarbija selgitusi lepingutingimuste osas, tingimused on seadusega vastuolus või üks pool ei näida oma kohustusi jms ning kaupade ja teenuste kvaliteet.

Peamised mured ja valdkonnad on püsinud 2015. aastal samad, mis 2014. aastalgi, aga pöördumiste arv on veidi tõusnud. Suhteliselt võrdselt on selgitustaotluste puhul ostukohana jaekauplus ja e-kaubandus. Komisjoni jõudnud kaebuste puhul on vahe pisut suurem, aga mitte märkimisväärselt.

Vastuvõttude puhul on esikohal kaupade ja teenuste kvaliteet, mis puudutab peamiselt telefone ja arvuteid, aga ka riietust ja jalatseid.

2015. aastal esitati kokku 2058 kaebust, millest tarbijavaidluste komisjoni suunati 512. Kõige rohkem kaebusi oli seotud telefonide ja arvutitega, riietuse ja jalatsitega ning sisustusega. Tendents on lihtsamatest kaebustest üha enam komplekssete kaebuste poole, kus on ühendatud toode ja teenus. Peamiseks probleemi sisuks on kaupade ja teenuste kvaliteet, kaupade kättetoimetamine ja teenuse osutamine ning lepingud ja müük.

Komisjon lahendas mullu kokku 538 kaebust. Tarbijatele tagasivõidetud summa oli 2015. aastal ligi 195 000 eurot. Tarbijate kasuks tehtud komisjoni otsuste osakaal on 63 protsenti. Kokkuleppel lahenes 26 protsenti kaebustest.

Komisjoni otsuseid ei täitnud 21 ettevõtet ehk 3,7 prtosenti kõikidest otsustest, mis on viimase 11 aasta madalaim näitaja. Need ettevõtted lisati musta nimekirja.

Laadimine...Laadimine...