Mustakivi tee pikenduse rajamise kohta alustatakse uuringuid

Fotol: Tulevase Mustakivi tee võimalik asukoht.

Pilt: Pirita LOV

Mustakivi tee pikenduse rajamise kohta alustatakse uuringuid

Toimetaja: Toomas Raag

"Kuna Mustakivi tee pikenduse rajamise projekteerimistingimuste eelnõu kohta tehti selle avalikustamise ajal palju ettepanekuid ja esitati vastuväiteid, on linn otsustanud tellida enne projekteerimistingimuste väljastamist vajalikud uuringud ja keskkonnamõjude hindamise," selgitas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. 

Liinat rõhutas, et alles pärast uuringute tulemustega tutvumist kaalutakse uuesti Mustakivi tee rajamise võimalikkust ning vajadusel parandatakse ja täiendatakse projekteerimistingimuste eelnõu.

"Täiendatud projekteerimistingimute eelnõu esitatakse uuesti avalikule väljapanekule, mille kestel on kõigil võimalik avaldada arvamust," kirjeldas Liinat seoses Mustakivi tee rajamise plaaniga eesootavaid toiminguid.

Järgmiseks aastaks on Tallinn planeerinud Mustakivi tee projektiga edasiliikumiseks vajalike uuringute tegemiseks ja muudeks ettevalmistustöödeks 600 000 eurot.

"Elanike huvi Mustakivi tee vastu on olnud väga suur, kuid tuleb arvestada, et tegemist on väga suure projektiga ning asjad võtavad aega. Minult küsitakse, miks ei ole juba tehtud seda või teist uuringut ega algatatud keskkonnamõjude hindamist. Kinnitan, et linn tellib vajalikud uuringud ning ei maksa sündmustest ette rutata," märkis Liinat. "Keskkonna- ja Kommunaalamet on esitanud väga ranged nõudmised roheala säilitamiseks ning algatatakse ka keskkonnamõjude hindamise menetlus," kinnitas ta.

Mustakivi tee pikenduse rajamine läheks maksma 20,6 miljonit eurot.

Praegu lõppeb Mustakivi tee Narva maanteega. Tulevikus peaks see tee jätkuma praegusel tühermaal ja ühendama Lasnamäe Piritaga. Uut ühendusteed on Tallinn kavandanud aastakümneid.

Arvestades Mustakivi tee (Narva mnt ja Kose tee vahelise tee) rajamise projekteerimistingimuste nr 1911802/02683 eelnõu avalikustamise ajal 24. juulist kuni 19. augustini esitatud arvukate ettepanekute ja vastuväidetega viiakse enne projekteerimistingimuste väljastamist läbi tingimuste täpsustamiseks keskkonnamõjude hindamine ja muud uuringud, teatas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.

 

Laadimine...Laadimine...