Muuga piirkonda rajatakse KIK-i toel lõhnasensorite võrgustik

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi saab üle 2,8 miljoni eurot toetust kokku 32 atmosfääriõhu kaitse projekti, muu hulgas rajatakse Muuga-Maardu piirkonna lõhnahäiringu tuvastamiseks e-lõhnasensorite võrgustik.

Pilt: Scanpix

Muuga piirkonda rajatakse KIK-i toel lõhnasensorite võrgustik

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi saab üle 2,8 miljoni eurot toetust kokku 32 atmosfääriõhu kaitse projekti, muu hulgas rajatakse Muuga-Maardu piirkonna lõhnahäiringu tuvastamiseks e-lõhnasensorite võrgustik.

KIK-i keskkonnaprogrammi käesoleva aasta esimesest taotlusvoorust saab sihtasutuse nõukogu otsusega 32 atmosfääriõhu kaitse projekti toetust kokku 2 885 065 eurot, teatas KIK-i esindaja BNS-ile. Taotlejate omaosalus on 7 379 297 eurot, vahendas BNS.

32 toetust saanud projekti hulgas saavad toetust 13 katlamaja kaasajastamise ja taastuvale kütusele üleminek. Ülejäänud projektide puhul on tegu erinevate teemadega, näiteks välisõhu seire, kiirguse ja kemikaalidega.

"Üks innovaatilisemaid projekte seekordses taotlusvoorus oli Muuga-Maardu piirkonna lõhnahäiringu tuvastamiseks e-lõhnasensorite võrgustiku rajamine, mis aitab ennetada lõhnahäiringu tekkimist. Selline süsteem pole Eestis varem kasutusel olnud," sõnas Heidi Koger, kes juhib keskkonnaministeeriumis atmosfääriõhu kaitse hindamisrühma tööd. E-lõhnasensorite süsteem hakkab tööle 2016. aastast.

Samuti sai kaasrahastust Balti Keskkonnafoorumi ühisprojekt, millega soovitakse vähendada Baltimaade tööstusettevõtete ohtlike kemikaalide heidet.

"Ainuüksi Eestis on palju kemikaale käitlevaid ettevõtteid, kes peavad leidma ohutumaid alternatiive tervise- ja keskkonnaohtlikele kemikaalidele. Uute tehnoloogiate leidmine ja rakendamine on aga keerukas ning rahaliselt kulukas töö. Samas aitab nende kemikaalide asendamine kaasa paremale inimeste tervise ja keskkonna säilimisele," sõnas Koger.

Aastatel 2004-2015 on riik KIK-i keskkonnaprogrammist toetanud 498 atmosfääriõhu kaitse projekti kokku 47 miljoni euroga.

Keskkonnaprogrammis hinnatakse taotlusi kahes etapis. Esimeses etapis hindab taotlusi KIK, misjärel suunatakse nõuetele vastavad taotlused sisuliseks hindamiseks keskkonnaministeeriumile. Seejärel edastatakse tulemused koos rahastamisettepanekuga KIKi nõukogule otsuse langetamiseks.

Laadimine...Laadimine...