Muusikud soovivad viia Eesti koorimuusika muukeelse elanikkonnani

"On oluline, et noored saaksid tundma, kuidas ühislaulmine purustab tõkked inimestevahelises suhtluses," ütles projekti eestvedaja Pille Lill.

Pilt: Scanpix

Muusikud soovivad viia Eesti koorimuusika muukeelse elanikkonnani

"On oluline, et noored saaksid tundma, kuidas ühislaulmine purustab tõkked inimestevahelises suhtluses," ütles projekti eestvedaja Pille Lill.

Muusikute fond PLMF on algatanud laiaulatusliku projekti "Lõimumine läbi koorimuusika" vene õppekeelega koolides, projekti eesmärk on aidata kaasa muukeelse elanikkonna lõimumisele Eesti koorikultuuriga, vahendas BNS.

"On oluline, et noored saaksid tundma, kuidas ühislaulmine purustab tõkked inimestevahelises suhtluses," ütles projekti eestvedaja Pille Lill, lisades, et kooris laulmine tekitab noortes ühtekuuluvustunde ja aitab olla aktiivsem edasises ühiskondlikus elus.

2016. aasta kevadel kuulutas muusikute fond projekti raames välja ​konkursi​, et leid​a võimekaid dirigente uute kooride loomiseks vene õppekeelega üldhariduskoolides. Auväärne žürii valis välja neli koorijuhti - Ljudmila Sjomina, Tatjana Šumilova, Julia Kozlova ja Inna Rüü, kes alustasid sama aasta septembris ​tööd Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis ja Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis. Kooride ülevaatlik kontsert toimus juba 12. detsembril Vene Kultuurikeskuses rohkearvulise publiku osavõtul. Tänu headele partneritele jätkus projekt ka 2017. aasta esimeses pooles ning kooride edukast toimimisest saadi osa kontserdil, mis toimus 13. juunil Rootsi-Mihkli kirikus.

Pille Lill peab väga oluliseks kaasa aidata eesti- ja muukeelse elanikkonna lõimumisele ning leiab, et just kultuurilised ühistegevused on parimaks pinnaseks koostöövalmiduse ja ühise teabevälja väljakujunemisel. "Oleme saanud väga positiivset tagasisidet meie poolt aastate jooksul korraldatud üle kümnele projektidele lõimumisvaldkonnas, mis annab meile kindla teadmise, et meie poolt järgnevalt planeeritav projekt omab soovitud mõju," märkis Lill.

Esmaspäeval toimus Narva linnavalitsuses kohtumine, et arutada edasisi koostöövõimalusi ning 9. detsembril kooride ühiskontserdi korraldamist Narva linnas. Ühislaulmisele kogunevad kõik viis projekti raames loodud noortekoori ja päeva esimeses pooles viivad professionaalsed juhendajad läbi töötubasid. Ligi 100 noorele lauljale korraldatakse hääleseade meistriklasse, harjutatakse õhtusel kontserdil kõlavat ühislaulu ning toimub lõimumis- ja koorilauluteemaline arutelu.

Projekti "Lõimumine läbi koorimuusika" toetab Hasartmängumaksu Nõukogu ja Integratsiooni Sihtasutus. 2003. aastal loodud Muusikute fond PLMF on Eestis esimene ja siiani ainus mittetulunduslik ühing, mis toetab järjepidevalt Eesti muusikatalentide käekäiku.

Laadimine...Laadimine...