Eesti

Muutub tasuta õigusnõustamise saamise sissetuleku määr

Toimetaja: Toomas Raag

Justiitsministeerium saatis lepingupartnerile arvamuse avaldamiseks määruse eelnõu, millega saaksid edaspidi tasuta õigusnõustamist inimesed, kelle palk on kuni 1700 eurot ja seeläbi jõuab abi paremini nende inimesteni, kes seda enim vajavad.

"Tasuta õigusnõustamine on justiitsministeeriumi loodud alternatiiv kohtu kaudu taotletavale riigi õigusabile, mida annavad advokaadid. Ministeerium on loonud riigi õigusabi kõrvale lihtsasti kättesaadava nõustamisteenuse," ütles justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep. "Praegu saavad riigi toetatud õigusnõustamist taotleda inimesed, kelle eelnenud kvartali ühe kuu keskmine brutosissetulek on kuni 1,5 statistikaameti avaldatud keskmisest üldisest. Seega kvalifitseerub õigusabile inimene, kelle sissetulek jääb alla 2128 euro. Selles suuruses sissetulekuga inimesed suudavad reeglina vajadusel ka ise õigusabi hankida."

Muudatuse järgselt kvalifitseerub õigusabile inimene, kelle ühe kuu brutosissetulek on kuni 1700 eurot. "Arvestades, et teenuse käivitumisel oli sellele pääsemise lävendiks kuni 1729 euro suurune brutosissetulek, siis inimesed, kes olid määruse andmise ajal kavandatud abi saajate sihtrühmaks, pääsevad teenusele ka edaspidi," sõnas Peep.

Kuna enamikes maakondades jääb keskmine brutokuupalk alla statistikaameti avalikustatud keskmise, siis piirmääraks pakutava summa puhul oleks tagatud õigusnõustamine kõigis Eesti piirkondades keskmist või selle lähedast sissetulekut saavatele inimestele, rääkimata vaesemale elanikkonnale. Koos suhtelises ja absoluutses vaesuses elavate inimestega tähendab see potentsiaalse sihtgrupi suuruseks 900 000 inimest.

"Oluline on lähtuda ka riigi vahendite säästliku kasutamise põhimõttest. Alates riigi toetatava teenuse käivitamisest 2017. aasta aprillis on ühe kuu keskmine brutosissetulek suurenenud 400 euro võrra ehk umbes 20 protsenti. Kuna piirmäär on pidevalt tõusnud ja teenuse soovijaid on järjest rohkem, siis 2019. aastal on lisandunud õigusabi saajate arv esimese 10 kuuga 8340 ning aasta lõpuks ületab õigusabi saajate arv 10 000 piiri. Eelnev on viinud selleni, et toetuseks ette nähtud raha saab otsa enne aasta lõppu. Seega on muudatus lisaks eeltoodule vajalik põhjusel, et napib teenuse rahastamiseks ette nähtud vahendeid," selgitas Peep.

Laadimine...Laadimine...