Naabrid võiks laste hoidmisel ja trenni viimisel koostööd teha

Peresõbralikud töökohad pakuvad vanematele ning nende lastele kohta mängimiseks ja koolist saadud koduste ülesannete lahendamiseks, kirjutab MTÜ Lasterikkad Isad asutajaliige Hillar Petersen.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Naabrid võiks laste hoidmisel ja trenni viimisel koostööd teha

Hillar Petersen

Peresõbralikud töökohad pakuvad vanematele ning nende lastele kohta mängimiseks ja koolist saadud koduste ülesannete lahendamiseks, kirjutab MTÜ Lasterikkad Isad asutajaliige Hillar Petersen.

Tänapäeval käivad vanemad ja vanavanemad tööl. Lapsi aga sooviks enamik vanemaid praegusel viiruste hooajal rohkem kodus hoida. Millised on selleks valikud ja võimalused? Esimese variandina jääb koduseks üks vanematest, kuid kahjuks ei ole see paljude perede puhul majanduslikult võimalik. Teise variandina tuleb mobiliseerida oma sõbrad-tuttavad ja sugulased, kuid see ei ole püsivalt jätkusuutlik lahendus ning pigem toob stressi ja keerukust rohkem. Seega, vaatamata üliinimlikele logistilistele ja administratiivsetele pingutustele sa lihtsalt pead jätma oma lapse ligi kümneks tunniks lasteaeda, sest ka teised lapsed vajavad toomist ja viimist, töö tegemist ja toit hankimist.


Vanemad ei tee seda õelusest lasteaednike vastu ega hoolimatusest oma laste suhtes, vaid puhtpraktilistel ja üsnagi ületamatutel põhjustel, sest teisiti ei saa. Kas siin on võimalik kogukonnal, omavalitsusel või riigil midagi ära teha? Eesmärk on ju anda lastele rõõmus ja rahulik lapsepõlv, vanematele natuke rohkem hõlpu ja soovi luua pere miks mitte kolme, nelja ja enama lapsega.


Logistika kui paras peavalu


Viie lapse isana võin öelda, et kõikide laste trennide ja huvialade ühildamine ja liikumistrajektoori kokkuleppimine on paras peavalu. Kui seda teha aga kõikide lastega koos arutades ja vastutust jagades, siis võib juba selle pealt leida märkimisväärselt aja kokkuhoidu. Samamoodi saab organiseerida oma lapsed hea tahtmise ja energia korral kodu või töökoha lähedale lasteaeda, kooli ning huvitegevustesse. Siin saab samamoodi pere suuremaid lapsi huvi ja tahtmise korral ka väikeste lasteaiast äratoomisel ja koos mängimisel rakendada. Aja kokkuhoiu huvides tasub otsida võimalusi kasutada uusi teenuseid, näiteks toidu- ja esmatarbekaupade tellimine e-poest koos kojukandega.


Kindlasti annab naabrite, klassikaaslaste vanemate ja ümbruskonna peredega pead kokku panna ning vaadata üle koolis käivate laste logistika ja huvialad. Leppida kokku, kes ja mis päevadel saaks oma käikudega ühildada ka naabrilaste käigud,  ning jagada sellega transport-logistilist ülesannet. Või hoopiski organiseerida kamba peale või koostöös omavalitsusega vajalik transport.


Tugiisik laste jaoks


Seejärel omavalitsus. Kindlasti varieerub see Eesti eri paigus, kuid rusikareegel peaks olema, et ühe pere lapsed saavad ühte lasteaeda ja ühte kooli. Samuti saab linnades organiseerida nõnda, et nii kool kui ka lasteaed jäävad lähestikku ning ideaalis kodust mitte kaugele.
Kas ka ettevõtted saaksid midagi ära teha? Need võiks ühineda töö- ja peresõbralike ning vastutustundliku ettevõtluse algatustega. Peresõbralikud töökohad pakuvad vanematele ning nende lastele kohta mängimiseks ja koolist saadud koduste ülesannete lahendamiseks. See aitab vanematel logistikat lihtsamini korraldada ja lapsed varem lasteaiast ära tuua.


Viimaks riik. Huvitaval kombel on riik suutnud välja töötada ja toetada talupidajate asendusteenistust, aga ei paku samalaadset tuge lasterikastele peredele. Ehk et loomapidaja saab tellida oma loomi kantseldama 90 päevaks igal aastal asendustaluniku. Kas laste kasvatamine on vähem tähtis? Suurematele ja eriti väikelastega peredele oleks hädavajalik pakkuda nn piiratud mahus lapsehoiu toetust. Olgu selleks sarnaselt praeguse tugiisiku süsteemiga kindel arv tunde kuus, mida pere saab tasuta kasutada. Olen kindel, et selle olemasolul kasutaks vanem võimalust pisemad lapsed lasteaiast varem ära võtta ning koos midagi vahvat teha. Sel ajal oleksid ka pere vanemad lapsed hoitud, söönud ja õpitud.

Laadimine...Laadimine...