Näitus "Ehe kunst või petukaup?" on avatud viimast päeva!

Tänase päeva lõpuni saab Tallinna kunstimuuseumites vaadata näitusi, mis tegelevad koopia, originaali, jäljenduse ja võltsingu keeruka maailmaga. Rääkimata siis võltsingutest, mille olemasolu tuleks justkui maha salata.

Pilt: Denes Kattago

Näitus "Ehe kunst või petukaup?" on avatud viimast päeva!

Tänase päeva lõpuni saab Tallinna kunstimuuseumites vaadata näitusi, mis tegelevad koopia, originaali, jäljenduse ja võltsingu keeruka maailmaga. Rääkimata siis võltsingutest, mille olemasolu tuleks justkui maha salata.

Näitus "Ehe kunst või petukaup?" tõstab selle probleemistiku fookusse, tutvustades Kadrioru kunstimuuseumi ja Mikkeli muuseumi püsiekspositsiooni teoste näitel teema pikka ja värvikirevat ajalugu, nende mõistete tähendust ning rollimuutust ajas.

Olgugi et mõistete tasandil tunduvad originaal, koopia ja võltsing üksteisest selgelt eristuvat, on konkreetsete teoste näitel sageli raske nende vahele selget piiri tõmmata. Originaalist või koopiast võib ajaloo käigus saada võltsing ning võltsinguks peetud teos võib osutuda originaaliks. Mida me mõistame sõna "originaal" all ja kuidas kasutada seda teoste puhul, mis on valminud ajal, kui sel mõistel puudus kultuuris keskne koht?

Tänapäeva kunstiajalugu on ühiskonnas aset leidnud muutuste ajel hüljanud universaalse esteetika ja nn kõrge ja madala hierarhiad ning huvitub palju enam kunsti rollist, kontekstist ja retseptsioonist (ajas). Koopiate, jäljenduste ja võltsingute teema, mille ajalugu ulatub teadaolevalt juba antiiki, pakub väärtuslikku infot nii kunsti tegemise praktikate kui selle tarbimise kohta. Seega on põhjendamatu eitada ning maha salata nende teoste olemasolu, mis on olnud orgaaniliseks osaks kunstiajaloost. Vastupidi, need teosed on väärt säilitamist ja avalikku tutvustamist.

Näitus "Ehe kunst või petukaup?" kulgeb mööda teeviitadega tähistatud rada läbi kahe muuseumi saalide ning seob eri ajastutest pärit ja üksteisest lahus paiknevad kunstiteosed tekstide ja multimeedia abil üheks uueks looks (millega saab tutvuda nii muuseumi tahvelarvutite kui ka isikliku nutiseadme abil).

Näitus "Kunstiteos lähivaates" on osa Kadrioru kunstimuuseumi 15. tegutsemisaastat tähistavast programmist "Kunst kõnetab kõiki", mille eesmärk on vanade meistrite kunsti tänapäeva vaatajale lähemale toomine. Programm hõlmab peale näituse ka loominguliste kohtumiste sarja "Kõnelused kunstist", kus kunstist ja muuseumikogemustest räägivad erinevate eluvaldkondade esindajad – näitlejad, kokad, poliitikud, teadlased, kirjanikud jt. Toimuvad programmid puuetega inimestele ning koolitused kõigile Eesti muuseumitöötajatele, mille eesmärk on muuta muuseum lähedasemaks ja avatumaks ka neile, kes vajavad erilist lähenemist.

Näitus "Ehe kunst või petukaup?" 28.03.–04.10.2015
Kuraator: Greta Koppel
Kujundaja: Kätlin Tischler

Näitus "Kunstiteos lähivaates" 28.03.–04.10.2015
Kuraatorid: Greta Koppel, Aleksandra Murre, Tiina-Mall Kreem
Kujundajad: Tuuli Aule, Isabel Aaso Zahradnikova
Konservaatorid: Jelena Jurjeva, Alar Nurkse, Hilkka Hiiop, Isabel Aaso-Zahradnikova, Aleš Zahradnik

 

Kuni 4. oktoobrini: "Anna von Maydelli mööblikavandid Atelier für Kunstgewerbe'le"
 
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum sai möödunud sügisel väärtusliku kingituse soome kollektsionäärilt, mis koosnes mööblijoonistest, sekka mõni tekstiili- ja hõbeeseme kavand, millest suurema osa on signeerinud Anna von Maydell ja millest enamus kannavad hoolikalt kujundatud suurtähtedest AFK koosnevat templit, mis tähistab ettevõtet nimega Atelier für Kunstgewerbe (Tarbekunsti ateljee).
 
Ateljee asutasid noorte ettevõtlike naiskunstnikena 1904. aastal Tallinnas, asukohaga Lühike jalg 9 Anna Elisabeth von Maydell, Marie Magdalene (Magda) Luther, Bertha Helena Ebba Weiss ja Caroline Augusta Bertha (Lilly) Walther (1866-1946), hiljem liitus nendega ka Charlotte Hoeppner.
 
Ateljee asutamine paigutub aega, mil kunstkäsitööst ja käsitööst hakkas välja kasvama aina professionaalsem tarbekunstimaastik. Eksponeeritud materjali näol on tegu 1914. aastani tegutsenud ateljees valminud peamiselt vaid ühe ala - mööbliloomingu - kavanditega ja seda autorilt, keda on siiani seostatud peamiselt metalli- ja nahatöödega. Materjal annab aimu tellimuste iseloomust ja pakkumiste laiahaardelisusest nii historitsistliku kui kaasaegsema juugendliku mööbli modifikatsioonide näol.
Laadimine...Laadimine...