Nestor taunib koolieelikute vanemate tõrjumist tööle kandideerimisel

Presidendiks pürgiv riigikogu esimees Eiki Nestor taunib olukorda, kus koolieelikute vanemaid diskrimineeritakse tööle kandideerimisel. "Lastega töötajat ei tohi diskrimineerida," kirjutas Nestor vastuseks meditsiinidoktor Jaak Uibu järelepärimisele, kuidas presidendikandidaadid lahendaksid Eesti iibeprobleemi. "Lapsed sünnivad armastusest, kuid laste suureks kasvatamiseks tuleb vanematel käia tööl ja teenida raha.

Pilt: Scanpix

Nestor taunib koolieelikute vanemate tõrjumist tööle kandideerimisel

Presidendiks pürgiv riigikogu esimees Eiki Nestor taunib olukorda, kus koolieelikute vanemaid diskrimineeritakse tööle kandideerimisel. "Lastega töötajat ei tohi diskrimineerida," kirjutas Nestor vastuseks meditsiinidoktor Jaak Uibu järelepärimisele, kuidas presidendikandidaadid lahendaksid Eesti iibeprobleemi. "Lapsed sünnivad armastusest, kuid laste suureks kasvatamiseks tuleb vanematel käia tööl ja teenida raha.

Koolieelikute vanemad kogevad tööle kandideerimisel tõrjumist: tööandja arvestab otsuse tegemisel töövõtjat ees ootavaid puudumisi laste haiguste tõttu," vahendas BNS.

"Mida rohkem on peres lapsi, seda suurem on lapsevanema haiguse tõttu töölt puudumine," kirjutas Nestor ja küsis retooriliselt, kui paljud tööandjad on üldse valmis mitte hoolima lisatööst, mis kaasneb lastega töötaja asendamisega haiguspäevadel. "Kui me soovime, et meie riigis sünniks rohkem lapsi, peaks see olema valdav suhtumine."

Töö peab Nestori sõnul tagama ka väärika äraelamise. "Eestis on palju töökohti, kus makstav tasu ei võimalda tasuda elusaseme üüri või soetuse, toidu ja muu hädavajaliku eest. Milline vastutustundlik inimene on valmis mõtlema pere juurdekasvule olukorras, kus pere olemasolevatest sissetulekutest ei piisa esmavajaliku katmiseks," küsis Nestor. "Riigi poolt makstav vanemahüvitis ja muud peretoetused aitavad peredel toime tulla lapse sünniga kaasnevast palgatulu ärajäämisest, kuid veelgi enam vajavad pered kindlustunnet, et korralikult tööd tehes teenivad nad piisavalt, et pidada ülal pere ja kasvatada lapsed täisealiseks."

"Täna makstav alampalk ei võimalda suuremates linnades eluaseme renti ega soetamist," märkis Nestor. "Kui soovime, et meie riigis sünniks rohkem lapsi, tuleb meil töövõtjatele maksta palka, mis tagaks väärika äraelamise ning lubaks viia ellu unistuse lastega perest."

Nestori sõnul tuleb vältida olukorda, kus välismaal pere loonud ja lapsed soetanud inimesed kogevad Eestisse tagasi pöördudes vaenulikkust. "Keegi ei soovi, et tema lapsi narritaks võõra nahavärvi või muu välise iseärasuse põhjal. Mitmerahvuselised pered, kes eelistaksid elada meie riigis ja kasvatada oma lastest Eesti patrioodid, on sunnitud rumalat vaenulikkust kogedes lahkuma Eestist ja asuma elama mõnda teise sallivamasse riiki," kirjutas Nestor. "Lahkuvad ka pered, kus lapsi kasvatavad samast soost vanemad, kelle lapsed on kogenud halvustavat suhtumist inimeste ja kodanikuühenduste poolt, kes millegipärast arvavad endal olevat õigust kohut mõista teiste inimeste elukorralduse üle."

"Kas on mõistlik tõugata eemale need pered, kes soovivad kasvada eestlasteks pelgalt seetõttu, et see ei mahu osa meie kaaskodanike lihtsasse maailmapilti," küsis Nestor oma vastuses Uibule. "Kui me soovime, et meie riigis sünniks rohkem lapsi, siis tuleks meil tervitada kõiki tagasipöördujaid ja siin elavaid kaasmaalasi – isegi siis, kui me ei suuda mõista, miks nad mõned valikud oma elus just sellised on teinud. Armastus, mis on suurem kui inimlik mõistmine, päästab maailma."

Samas nentis Nestor, et kui presidendi võimuses oleks muuta Eesti inimeste sündivuskäitumist, oleksid kõik kolm ametis olnud presidenti seda juba teinud. "Meie riigi presidendi ametivolitused on piiratud, mistõttu peredele suunatud toetuseid või seaduseid riigipea muuta ei saa. Eraldiseisvana ei tooks need ka tulemust. President saab muuta suhtumist, mis on väike, kuid vajalik samm soovitud eesmärgi saavutamiseks," selgitas Nestor enda seisukohti Uibule.

Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant Jaak Uibu saatis 26. juunil presidendikandidaatidele avaliku pöördumise, et koguda kokku nende ettepanekud sündimuse viimiseks taastetasandile.

Laadimine...Laadimine...