Nõmmekatele meeldivad linnaosa mänguväljakud ja pargid

Nõmmekad on oma linnaosaga rohkem rahul kui teised tallinlased oma linnaosadega, eriti meeldivad Nõmme elanikele nende sportimisvõimalused, ujulad, saunad ning mänguväljakud.

Pilt: Scanpix
Festival

Nõmmekatele meeldivad linnaosa mänguväljakud ja pargid

Tiia-Liis Jürgenson

Nõmmekad on oma linnaosaga rohkem rahul kui teised tallinlased oma linnaosadega, eriti meeldivad Nõmme elanikele nende sportimisvõimalused, ujulad, saunad ning mänguväljakud.

Äsja avalikustatud "Tallinna elanike rahulolu-uuring 2016", mille aluseks on Faktum&Ariko tehtud küsitlus, näitab, et Nõmme elanikud on oma linnaosaga rohkem rahul kui tallinlased keskmiselt. Koguni 98% nõmmekatest oli elukeskkonnaga rahul, kusjuures 58% neist kasutasid hinnangut "väga rahul". Nõmmelaste rahulolu on aasta-aastalt kasvanud. 2013. aastal oli rahulolevaid 87%, 2014. aastal 92% ning 2015. aastal 95%. See kinnitab, et linnaosavalitsus on teinud viimastel aastatel head tööd, ent ei tähenda, et võiksime nüüd käed rüppe lasta ja edu nautida. Küsitlusi korraldatakse eelkõige olukorra kaardistamiseks, et oleks hõlpsam elukeskkonda veelgi parandada.

Nõmme elanikud hindavad kodupaiga looduslähedust ja rahu. Teiste linnaosade elanikest märksa kõrgemalt hinnatakse õhu puhtust, tolmuvaba ümbrust ja madalat müra- ning vibratsioonitaset. Üldise heakorra, tänavate ja teede puhtuse ning tänavavalgustuse olukorra osas on nõmmelased samuti teistest tallinlastest rahulolevamad, ent siin pole erinevus nii märgatav.

Muret teeb liiklus

Nõmmelased paistavad silma ka sellega, et nad on rahul haljasalade ja spordiväljakute piisavuse ning olukorraga. Nõmme on elanike hinnangul parim haljasalade ja parkide hulga ning seisukorra osas, terviseradade piisavuse ja seisukorra poolest, lemmikloomade jalutamiskohtade piisavuse ja seisukorra, spordiväljakute ja sportimisvõimaluste piisavuse ning seisukorra poolest. Enam ollakse rahul ka avalike ujulate ja saunade ning mänguväljakute olemasolu ja seisukorraga. Eriti kõrge on kohalike hinnang Nõmme turu tegevusele. Nõmme turu suvekontsertide sarja on külastanud 34% Nõmme elanikest ning 98% neist soovib sarja jätkumist järgnevatel aastatel.

Nõmmelaste rahulolu on Tallinna madalaim parkides ja haljasaladel asuvate tualettruumide piisavuse ja seisukorra osas. Sellega tuleb linnaosavalitsusel viivitamatult tegelema hakata.

Uuringu kohaselt on nõmmelased rahul väiksemate tänavate olukorra ja talvise hooldusega, ent on võrreldes muude linnaosade elanikega vähem rahul magistraalteede seisukorra ja talvise hooldusega. Nõmmelastel pole ka parkimisprobleeme ning jalgrattateid on elanike hinnangul piisavalt. Halvaks peavad elanikud kõnniteede olukorda ja nende talvist hooldust. Sellega tuleb lepingulisel hooldusfirmal edaspidi arvestada. Järgmises küsitluses ei sooviks näha Nõmmet selles valdkonnas kõige kehvemas positsioonis.

Rahulolematud on nõmmelased liikluse olukorraga, seda nii jalakäija, jalgratturi kui ka autojuhi seisukohast. Kindlasti peame negatiivse hinnangu tagamaad selgeks tegema ja transpordiameti ning ekspertidega arutama, mida annab olukorra parandamiseks ette võtta.

Hoolikad koduümbruse korrastajad

Nõmme rahvas on võrreldes muu Tallinnaga mobiilsem. 40% peredest on kaks või enam autot. Samas on ka ühistranspordiga liiklejate osakaal suhteliselt suur, koguni 49%, kuigi igapäevaseid ühistranspordi kasutajaid on nõmmelaste hulgas 30%. Kuhu siis tööpäeviti kodust liigutakse? Selgub, et 33% jääb Nõmmele, 27% sõidab kesklinna, 18% Mustamäele, 14% muudesse linnaosadesse ja 8% linnast välja.

Nõmme elanikud on kursis keskkonnahoiu ja jäätmekäitluse teemaga. Koguni 83% teab Tallinna jäätmekeskuse teenuseid ning kaasaegset prügimajandust. Tallinna keskmine selles osas on 63%. Peamise jäätmekäitluse info saavad inimesed linnaosa lehest. 97% nõmmelastest suhtub positiivselt osalemisse koduümbruse korrastamisel.

Faktum&Ariko uuring "Elanike rahulolu Tallinna avalike teenustega 2016" aitab linnaosavalitsusel keskenduda teemadele, mille puhul on elanike rahulolu tavapärasest madalam. Me teeme kõik, et Nõmme jõuaks positiivsemale tulemusele ka neis valdkondades. Üldine uuringu sõnum on aga see, et Nõmme on parim paik elamiseks ning nõmmelased optimistlik ja tegus rahvas.

Laadimine...Laadimine...