OECD: Palgalõhe rikaste ja vaeste vahel on viimase 30 aasta suurim

330 leheküljelisest raportist selgub, et lõhe rikaste ja vaeste vahel maailma lõikes on kasvanud vimase 30 aasta suurimaks. "See pikaajaline sissetulekute ebavõrdsus ei tõstata mitte üksnes sotsiaalseid ja poliitilisi, vaid ka majanduslikke probleeme," seisis raportis.

Pilt: Scanpix

OECD: Palgalõhe rikaste ja vaeste vahel on viimase 30 aasta suurim

330 leheküljelisest raportist selgub, et lõhe rikaste ja vaeste vahel maailma lõikes on kasvanud vimase 30 aasta suurimaks. "See pikaajaline sissetulekute ebavõrdsus ei tõstata mitte üksnes sotsiaalseid ja poliitilisi, vaid ka majanduslikke probleeme," seisis raportis.

OECD on avalikustanud uuringu, mis jälgib globaalseid mustreid varanduslike hüvede jagamisel, keskendudes seejuures eeskätt naiste osakaalule töökohtadel, kirjutas Deuche Welle

Lisaks vaatles uuring viimaseid nn Gini indeksi variatsioone ehk koefitsenti, millega iseloomustatakse riikidepõhist tulude jaotust. Selle järgi positsioneerusid mitmedki Euroopa Liidu riigid tippu, samas kui oma majandusega pahuksis olevad riigid nagu Kreeka või Hispaani, aga ka Inglismaa, pidid leppima madalama kohaga.

"Paljudes riikides on noorematel töötajatel, eriti need, kes on ajutiste töölepingutega, keeruline liikuda stabiilsematele karjääripositsioonidele," tõdes raport.

Paljusid mittestandartsed töötajad olid seetõttu sunnitud olema ilma samadest hüvedest ja töökaitsest, mis olid olemas nende töölepingutega kolleegidel. Samuti oli neil piiratud ligipääs edasisele haridusele ja enesearendusvõimalustele.

Selline diskrimineerimine ja piiratud haridusvõimalused on ka põhjuseks mitmetele tänapäeva kõige ebavõrdsematele ühiskondadele.

Uuring rõhutas lisaks, et viimane majandustõus puudutas vaid väljavalituid ning paljudes riikides jättis see 40 protsenti elanikkonnast puutumata. Pigem võistäheldada madalapalgaliste seas sissetulekute vähenemist.

Laadimine...Laadimine...