Õiguskantsler: Keila sundliitmise küsimuse saab lahendada kohus

Õiguskantsleri hinnangul ei ole haldusreformi seadus ega määruse eelnõu, mis võimaldaks Keila linna sundliita teiste omavalitsustega, põhiseadusega vastuolus, kuid linnal on võimalik talle ebasobiv otsus siiski kohtus vaidlustada.

Pilt: Scanpix

Õiguskantsler: Keila sundliitmise küsimuse saab lahendada kohus

Õiguskantsleri hinnangul ei ole haldusreformi seadus ega määruse eelnõu, mis võimaldaks Keila linna sundliita teiste omavalitsustega, põhiseadusega vastuolus, kuid linnal on võimalik talle ebasobiv otsus siiski kohtus vaidlustada.

"Haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuses oleks põhjust kahelda, kui sundliitmist võimaldava määruse eelnõust nähtuv seaduse tõlgendusvõimalus oleks ainuvõimalik ja valitsusel puuduks selle normi kohaldamisel kaalutlusõigus. Nii see aga antud juhul ei ole,“ märkis õiguskantsler Ülle Madise, vahendas BNS.

Määruse eelnõu näeb ette haldusterritoriaalse korralduse muutmise selliselt, et Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus – Lääne-Harju vald.

"Kui valitsus siiski otsustab määruse selle eelnõus kavandatud kujul vastu võtta, saab omavalitsusüksus selle kohtus vaidlustada. Kohus annab oma otsuses õigusliku hinnangu määrusele, kinnitades või lükates ümber ka ühe- või teistsuguse tõlgenduse kooskõla seadustega ja põhiseadusega," selgitas Madise.

Keila linnavolikogu hääletas mai algul toimunud istungil valitsuse sundliitmisplaani maha ning taotleb vastava määruse menetluse lõpetamist. Keila linn sattus ootamatult sundliidetavate nimekirja tänavu veebruaris, kuigi varasema kava kohaselt pidi haldusreformi kriteeriume täitev linn säilitama iseseisvuse. Aprillis linna korraldatud küsitlusest osa võtnud Keila valimisealistest kodanikest 96,8 protsenti toetas iseseisva linnana jätkamist.

Laadimine...Laadimine...