Õiguskantsler: kooli spordipäeva tulemuste avaldamisest peaks hoiduma

"Kehaline kasvatus on põhikooli riikliku õppekava järgi kohustuslik õppeaine ning spordipäev on üks õppetegevuse korraldamise viis. Seetõttu tuleks spordipäeva tulemuste avaldamisse suhtuda samamoodi nagu ülejäänud õppetöö tulemuste avaldamisse," rääkis õiguskantsler Ülle Madise. 

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

Õiguskantsler: kooli spordipäeva tulemuste avaldamisest peaks hoiduma (1)

Toimetaja: Sandra Lepik

"Kehaline kasvatus on põhikooli riikliku õppekava järgi kohustuslik õppeaine ning spordipäev on üks õppetegevuse korraldamise viis. Seetõttu tuleks spordipäeva tulemuste avaldamisse suhtuda samamoodi nagu ülejäänud õppetöö tulemuste avaldamisse," rääkis õiguskantsler Ülle Madise. 

Lapsevanema küsimusele, kas kooli spordipäeval osalenud laste võistlustulemused on isikuandmed ning kas nende tulemuste nimeline avaldamine koolistendil või lastevanemate meililistis on lubatud, vastas Madise, et selliste tulemuste avaldamisest kolmandatele isikutele peaks hoiduma, vahendas BNS. 

Madise sõnul on seadusega keelatud laste tervist, erivajadust, õppeedukust, käitumist, arengut, koduseid olusid ja muud isiklikku kirjeldavate andmete sattumine kõrvaliste isikute kätte. Selline info võib saada kiusamise ajendiks ja tingida halva kohtlemise. Laste edasijõudmist ja õppeedukust peegeldavad andmed on õpilase isikuandmed, millele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt õpilase eraelu puutumatust .

"Seetõttu peab kool tunnistama hinnetega seotud teabe asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks. Kehaline kasvatus on põhikooli riikliku õppekava järgi kohustuslik õppeaine ning spordipäev on üks õppetegevuse korraldamise viis. Seetõttu tuleks spordipäeva tulemuste avaldamisse suhtuda samamoodi nagu ülejäänud õppetöö tulemuste avaldamisse. See tähendab, et õpilase hindeid ja muud edasijõudmisega seotud infot on õigus teada üksnes lapsel ja tema vanemal või eestkostjal," märkis Madise. 

Tema sõnul võib õpilane keelata oma hinnete avaldamise ka oma vanematele või eestkostjale. "Kool peab hoolitsema selle eest, et kõrvalistel isikutel ei oleks võimalik õpilase õpitulemuste ja muude isiklike andmetega tutvuda. Kõrvalised isikud on näiteks ka kaasõpilased ja nende vanemad, tugispetsialistid ning õpetajad, kes ei ole hindamise ja õpilase arendamisega seotud," selgitas Madise

Ta lisas, et lapse õpitulemustest ja edasijõudmisest võib teisi isikuid teavitada üksnes põhjendatud juhtudel. Näiteks tugispetsialistil on õigus saada teavet konkreetse õpilase õppeedukuse kohta juhul, kui tal on vaja hinnata õpilase abivajadust. "Mõistagi on oluline õpilaste edusamme tunnustada. Spordis tugevate õpilaste esiletoomine on sama tähtis kui teistes õppeainetes tugevate õpilaste esiletoomine. Seetõttu võiks kool leida teise võimaluse tunnustada spordipäeva parimaid," lisas Madise. 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...