Õiguskantsler: valitsus eraldas kirikutele raha põhiseaduse vastaselt

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul otsustas valitsus mullu detsembris kirikutele eraldada toetusi ligi 8 miljoni euro eest ilma seadusliku aluseta ning seega on omandireformi reservfondist raha eraldamine kirikutele põhiseadusevastane.

Pilt: Scanpix

Õiguskantsler: valitsus eraldas kirikutele raha põhiseaduse vastaselt

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul otsustas valitsus mullu detsembris kirikutele eraldada toetusi ligi 8 miljoni euro eest ilma seadusliku aluseta ning seega on omandireformi reservfondist raha eraldamine kirikutele põhiseadusevastane.

Õiguskantsler Ülle Madise saatis peaminister Jüri Ratasele ja valitsusele ettepaneku, mille alusel palub omandireformi reservfondist raha eraldamise määruse alapunktid viia kooskõlla põhiseadusega. Seejuures leiab õiguskantsler, et kirikutele omandireformi reservfondist vahendite eraldamine sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks on põhiseadusega vastuolus.

Mullu 14. detsembril täiendas valitsus omandireformi reservfondist raha eraldamise määrust alapunktiga, mis võimaldab eraldada omandireformi reservfondist vahendeid toetuse andmiseks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks kirikutele. Õiguskantsler leiab, et määruse seletuskirjas ei põhjendata, miks eelistatakse toetuse eraldamisel kirikuid ja milles üldse seisneb kirikutele sõja ja okupatsiooni käigus tekitatud ülekohus.

Lisaks sellele, puudub valitsusel kehtivate seaduste alusel õigus otsustada, kellele ja millistel tingimustel omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohut omandireformi reservfondi vahenditest heastada. Valitsusel peab määruse andmiseks olema seaduses vastavasisuline volitusnorm ning üldjuhul on valitsus volitatud andma üksnes seadust täpsustavat määrust.

Õiguskantsleri hinnangul ei selgu valituse poolt mullu detsembris täiendatud määruse seletuskirjast, millisele alusele tuginedes omandireformi reservfondist raha eraldamise määrust täiendati. Seega puudus valitsusel volitus antud täienduse tegemiseks ning õigus raha eraldamiseks kirikutele. Vaid riigikogu saab otsustada, milleks kasutada omandireformi reservfondis esialgsete eesmärkide saavutamiseks vajalike vahendite ülejäägi.

Valitsus võttis mullu 28. detsembril vastu korraldused, millega eraldas tagastamatu toetusena Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule (EAÕK) 1,2 miljonit eurot ja Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (EELK) ligi 6,8 miljonit eurot. Antud korraldustes märgiti rahaeraldise põhjenduseks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks.

Laadimine...Laadimine...