Haridus

Õpilasesindused ootavad omavalitsustelt koolikeskkonna parandamist

"Tänavu sügisel toimuvad kohalike omavalitsuste valimised noorte jaoks tähtsamad kui kunagi varem ning seetõttu on eriti oluline, et linna- ja vallavolikogude kandidaadid ja tulevased valituks osutujad võtaksid rohkem kuulda õpilaste häält," sõnas Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Andreanne Kallas.

Eesti Õpilasesinduste Liit sõnastas ootused eelseisvateks kohalikeks valimisteks, esmajärjekorras ootab liit koolikeskkonna parandamist.

Kuna tänavu saavad kohalike omavalitsuste valimistel esmakordselt osaleda 16-17-aastased noored, sõnastas Eesti Õpilasesinduste Liit oma ettepanekud ja ootused, mille saavutamisele kohalikud omavalitsused õpilaste nägemuses järgneva nelja aasta jooksul keskenduma peaksid, teatas liidu esindaja.

"Tänavu sügisel toimuvad kohalike omavalitsuste valimised noorte jaoks tähtsamad kui kunagi varem ning seetõttu on eriti oluline, et linna- ja vallavolikogude kandidaadid ja tulevased valituks osutujad võtaksid rohkem kuulda õpilaste häält. Oleme kogunud kokku õpilaste seisukohad tähtsamatest kohaliku elu probleemidest ja vajadustest, et tagada noorte kodanike heaolu," sõnas Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Andreanne Kallas.

Peamiste murekohtadena on õpilased 16-punktilises dokumendis välja toonud kooli vaimse ja füüsilise keskkonna. Liit ootab omavalitsusjuhtidelt suuremat panust koolikiusamise vastu võitlemisse läbi erinevate vägivallavastaste programmide ning võimalust usaldusväärsete ja pädevate tugispetsialistide, eelkõige psühholoogide, kättesaadavuse suurendamiseks. Täiendavaid investeeringuid oodatakse ka koolimajade remontimiseks ja sisustuse kaasajastamiseks.

Ka ootavad õpilased õpetajate heaolu tagamist.

Kallas avaldas lootust, et dokumendi mõte jõuab igasse Eestimaa paika. "Murekohad on igas piirkonnas erinevad ja neid on palju rohkem, kui me kirja oleme suutnud panna, kuid sellegipoolest loodame, et kandidaadid ning tulevased linna- ja vallajuhid mõtlevad lähiajal läbi, mida on neil võimalik noortele õpilastele, ka 16-17-aastastele valijatele pakkuda," sõnas ta.

Laadimine...Laadimine...