Õpilaste ranitsad kaaluvad lubatust rohkem

Õpilasesinduste Liit soovitab olukorra parandamiseks otsida kokkuleppeid aineõpetajatega, et õpilane kannaks õppevahendeid kodust kooli ja koolist koju vajaduspõhiselt, õppida ühe päeva kahe ainetunni jooksul ühte õppeainet või korraldada õppetöö selliselt, kus pole vaja õpilaste kaasa toodud materjale.

Pilt: Scanpix
Haridus

Õpilaste ranitsad kaaluvad lubatust rohkem

Õpilasesinduste Liit soovitab olukorra parandamiseks otsida kokkuleppeid aineõpetajatega, et õpilane kannaks õppevahendeid kodust kooli ja koolist koju vajaduspõhiselt, õppida ühe päeva kahe ainetunni jooksul ühte õppeainet või korraldada õppetöö selliselt, kus pole vaja õpilaste kaasa toodud materjale.

Eesti algklassiõpilaste ranitsad on enamasti raskemad kui seaduses lubatud, selgus Eesti Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel oktoobri keskel korraldatud kaalumiste käigus.

Kokku kaaluti 1621 ranitsat, millest 60,3 protsenti kaalusid rohkem kui seaduses sätestatud piirnorm lubab, teatas Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕL) avaliku poliitika valdkonna juht Dauri Paškovski kolmapäeval BNS-ile.

Tänavune keskmise koolikoti raskus oli 3,56 kilogrammi, sellest õppematerjalide keskmine kaal oli 2,7 kilogrammi ning tühja koti raskus jäi poole kuni pooleteise kilo vahemikku.

Kõige parem olukord on 1. klasside seas, kus keskmise ranitsa raskus on 2,85 kilogrammi ehk jääb normi piiridesse. 35,3 protsenti ranitsatest kaaluvad lubatust rohkem. Seevastu 2. klasside õpilaste koolikottide keskmine oli pisut üle lubatu - 3,28 kilogrammi ning üle poole kaalutud kottidest ehk 54,3 protsenti ei jäänud normi piiri. 3. klasside keskmine ranits kaalus 3,76 kilogrammi ja 77,1 protsenti kottidest ei olnud lubatud raskuses. Kõige kriitilisem olukord on aga 4. klassides, kus 81,6 protsenti ranitsatest ületas seadusest tuleneva lubatud raskuse. 4. klassi õpilase keskmine koolikott kaalub 4,6 kilogrammi, mis ületab normi 1,1 kilogrammiga.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele, mis sätestab tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele, tohib 1.-3. klassis õppetööks vajaminevate asjadega täidetud ranits kaaluda kuni 3 kilogrammi, 4.-6. klassis on lubatud kaaluks 3,5 kilogrammi.

Kui 2014. ja 2015. aasta tulemusi võrreldes võis märgata muutust paremuse poole, siis 2016. aasta tulemusi vaadates pole suuri muutuseid postitiivses ega ka negatiivses suunas, tunnistas Paškovski. 2014. aastal kaalus algklassi õpilase koolikott keskmiselt 3,6 kilogrammi ning 65 protsenti kaalutud ranitsatest ületas lubatud raskuse. 2015. aasta tulemuste põhjal kaalus keskmine koolikott 3,5 kilogrammi ja 60 protsenti kottidest ületas lubatud raskuse.

Ranitsate kaalumine toimus tänavu Tallinna Inglise Kolledžis, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis, Kiili Gümnaasiumis, Tartu Descartes’i Koolis, Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkoolis, Vana-Vigala Põhikoolis, Kärdla Põhikoolis, Tarvastu Gümnaasiumis, August Kitzbergi nim. Gümnaasiumis, Kadrina Keskkoolis, Kuressaare Vanalinna Koolis ja Paide Gümnaasiumis.

“Selle aasta koolikottide kaalumiste tulemusi vaadates pole kahjuks midagi positiivset ning olukord ei ole endiselt kiita. Küll aga rõõmustab see, et ühendust võtsid paljud lapsevanemad, keda teema puudutas ning kellele meie ettevõtmine korda läks ja kes omal käel ranitsate kaalumisi koolides läbi viisid," ütles Paškovski. "Lisaks võtsid Õpilasliiduga ühendust ka sellel aastal kampaaniast välja jäänud koolid, kes näitasid üles huvi nende koolis samuti kaalumist läbi viima. Need koolid, kes soovi avaldasid, on kindlasti järgmise aasta kampaania koolide nimekirjas," lubas Paškovski.

Õpilasesinduste Liit soovitab olukorra parandamiseks otsida kokkuleppeid aineõpetajatega, et õpilane kannaks õppevahendeid kodust kooli ja koolist koju vajaduspõhiselt. Hea oleks, kui klassiruumis oleks õpilastele võimaldatud riiul, kus neil oleks võimalik oma õpikuid või töövihikuid hoida, kui neid parasjagu õppetööks vaja ei lähe. Oluline on ka lapsevanemate tähelepanu, et laps ei kannaks endaga koolis kaasas ebavajalikke asju.

Teise lahendusena pakub liit välja sobiliku tunniplaani koostamise, mis võimaluse korral reguleeriks koolipäeva selliselt, et igaks ainetunniks ei ole vaja võtta kaasa erineva aine õppevahendeid, vaid et kahe ainetunni jooksul õpitakse ühte õppeainet.

Kolmas lahendus oleks õppetöö korraldamine interaktiivsete vahenditega, tehes rühmatöid, simulatsioone või kasutades muid õppemeetodeid, mis ei vaja ilmtingimata õpilaste kaasavõetud materjale. See vähendaks raske ranitsa ohtu ning hoiaks ära ka stressi, kurnatuse ja koolirõõmu langemise, kuna õppekavad ja materjalid on mahukad.

"Järgmistel kohtumistel haridus- ja teadusministeeriumiga plaanime välja tuua kolme aasta ranitsate kaalumiste tulemused ning otsida probleemile parimaid võimalikke lahendusi, kaasates kindlasti erinevaid osapooli ja huvigruppe," märkis Õpilasliidu avaliku poliitika juht Paškovski.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-­, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. Eesti Õpilasesinduste Liit on suurim esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 90 000 õpilase.

Laadimine...Laadimine...