Õppurid ootavad kutsekoolidelt senisest enam digipädevuste ning sotsiaalsete kompetentside arendamist

Kutsekoolide õpilastele suunatud Samsung Digi Pass koolitusprogrammi avamisel tutvustati ligi 450 Eesti kutsekoolide õpilaste ning vilistlaste seas läbi viidud uuringut, millest selgub, et enim tunnevad õppurid puudust praktiliste oskuste omandamisest. Samuti oodatakse kutsekoolidelt praegusest enam õppurite digipädevuste arendamist.

Pilt: idea.ee
Haridus

Õppurid ootavad kutsekoolidelt senisest enam digipädevuste ning sotsiaalsete kompetentside arendamist

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Kutsekoolide õpilastele suunatud Samsung Digi Pass koolitusprogrammi avamisel tutvustati ligi 450 Eesti kutsekoolide õpilaste ning vilistlaste seas läbi viidud uuringut, millest selgub, et enim tunnevad õppurid puudust praktiliste oskuste omandamisest. Samuti oodatakse kutsekoolidelt praegusest enam õppurite digipädevuste arendamist.

Uuringu läbiviija, Idea uuringujuhi Mauri Söödi sõnul väitis viiendik vastanuist, et nad tulevad kõigi vajalike digipädevustega hästi toime. "Eraldi võib välja tuua, et koolidelt oodatakse veebis autoriõiguste järgimise ja digiriskide maandamisoskuste arendamist," ütles Sööt. Vaid 8% vastanuist leidis, et nad tulevad kõigi karjääriks oluliste sotsiaalsete pädevustega hästi toime. "Oskust veenvalt esineda ja oma ideid müüa oodatakse kutsekoolidelt senisest enam," lisas Sööt.

Samsung Digi Pass koolitusprogrammi juhi, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteaduri Mart Laanpere sõnul on muutumas ka digioskuste sisu. "Tekstitöötluse ja tabelarvutuse asemel eeldatakse noorelt tööotsijalt infootsingu, digisuhtluse, koostöö, sisuloome ja probleemilahenduse võimekust," selgitas Laanpere.

Samsungi Eesti juhti Toomas Tiitsu sõnul on Digi Pass loodud pakkumaks lahendust noorte töötuse probleemile Eestis. "Koolilõpetajad ei vasta tööandjate nõuetele ning haridus- ja koolisüsteemi poolt pakutav erineb oluliselt tööjõuturul nõutavast. Seetõttu on noortel raske pääseda välja surnud ringist: puudub töökogemus – tööd ei saa, ei saa tööd – ei teki töökogemust. Samsung Digi Pass programm tuleb siin appi, andes kutsekoolide õpilastele meeskonnas oma idee kallal töötamise kogemuse ning samas ka tänasel tööturul olulised oskused digimaailmas toimetamiseks," selgitas Tiits.

Programmi avamisel pidas noortele inspiratsioonikõne ka YouTuber Victoria Villig, kelle sõnul on noorte tulevik nende enda kätes ning haridust saab interneti abil omandada kogu elu jooksul vastavalt vajadusele.

Samsung Digi Pass esimene koolitusmoodul toimub juba oktoobri lõpus Tallinna Ülikoolis. Koolituse lõpus saavad osalejad spetsiaalsed digitaalsed passid, mis on tõestus tulevasele tööandjale värskelt omandatud oskustest ja kogemustest.

Samsung Digi Pass on neljakuuline uuenduslik ja võimalusterohke koolitusprogramm kutsekooliõpilastele vanuses 14–20 eluaastat. Koolitus aitab osalejal omandada oskused, mis on vajalikud igale unelmate karjäärile aluse panemiseks – IT-st iluteenusteni, metsandusest ettevõtluse ja meelelahutuseni. Programmi ajal töötab iga osalejate meeskond koos mentoriga noorte endi välja pakutud tarkvaradisaini projektiga, mille eesmärk on aidata Eesti noortel valmistuda paremini ette oma tulevaseks töökohaks. Programmis osalema saab kandideerida kuni 5. oktoobrini veebilehe samsungdigipass.ee vahendusel.

Noortele mõeldud programmi on töötanud välja Samsung Electronics Baltics koostöös Tallinna Ülikooli ja Noorteühenduste Liiduga.

Laadimine...Laadimine...