OTSE! Eesti kutsub konverentsil Euroopa Liitu üles teadust eelisvaldkonnana võtma

Tänase tippteaduskonverentsi eesmärk on näidata poliitikakujundajatele, et tipptasemel teadus on arenenud riikides üks peamine majanduse arengumootor. Konverentsil antakse üle ka Tallinna üleskutse (Tallinn Call for Action 2017), mis kutsub liikmesriike ja Euroopa Liitu üles eelisjärjekorda seadma teadust ja innovatsiooni järgmises ELi kasvustrateegias ja eelarves.

Pilt: Scanpix

OTSE! Eesti kutsub konverentsil Euroopa Liitu üles teadust eelisvaldkonnana võtma

Tänase tippteaduskonverentsi eesmärk on näidata poliitikakujundajatele, et tipptasemel teadus on arenenud riikides üks peamine majanduse arengumootor. Konverentsil antakse üle ka Tallinna üleskutse (Tallinn Call for Action 2017), mis kutsub liikmesriike ja Euroopa Liitu üles eelisjärjekorda seadma teadust ja innovatsiooni järgmises ELi kasvustrateegias ja eelarves.

Analüüsid ja uuringud on näidanud, et tipptasemel teadus on arenenud riikides üks peamisi konkurentsivõime aluseid ja majanduse arengumootor. Teaduselt oodatakse ka lahendusi ühiskondlikele väljakutsetele. Sellest hoolimata on investeeringud teadusesse ja innovatsiooni stagneerunud. Kui ELi ja liikmesriikide tasandil teaduse rahastamine ei kasva, siis langeb ELi võimekus konkureerida ja teha koostööd maailma tasemel, Euroopa kaotab võistluses talentide pärast ning paljud uued tehnoloogiapõhised ja teadusmahukad tooted jäävad välja arendamata. Konverentsil arutatakse teaduse mitmekesist ja pikaajalist mõju ning otsitakse värskeid argumente teadusesse ja innovatsiooni investeerimiseks.

Konverentsi moderaator on Brian Cox

Laadimine...Laadimine...