OTSEÜLEKANNE PALGALÕHE SEADUSE ARUTELUST! Tiit Terik: me ei tohi palka makstes mõelda, kas see läheb mehele või naisele

"Kindlasti on neid, kelle jaoks meeste ja naiste võrdne tasustamine on pseudoteema, millega ei peaks riik tegelema ja laskma turul ise seda küsimust reguleerida. Mina nii ei arva," rääkis riigikogulane Tiit Terik. "Usun, et Eesti ühiskonnas ei peaks töötasu kokkulepete juures vaatama, kas palkad mehe või naise," sõnas ta. "Kui mehed ja naised saavad võrdse töö eest võrdset tasu, siis võidab sellest kogu ühiskond, ka ettevõtjad," kinnitas Marianne Mikko. Riigikogu arutab soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõud, vaata otseülekannet siit!

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

OTSEÜLEKANNE PALGALÕHE SEADUSE ARUTELUST! Tiit Terik: me ei tohi palka makstes mõelda, kas see läheb mehele või naisele

Toimetaja: Moonika Tuul

"Kindlasti on neid, kelle jaoks meeste ja naiste võrdne tasustamine on pseudoteema, millega ei peaks riik tegelema ja laskma turul ise seda küsimust reguleerida. Mina nii ei arva," rääkis riigikogulane Tiit Terik. "Usun, et Eesti ühiskonnas ei peaks töötasu kokkulepete juures vaatama, kas palkad mehe või naise," sõnas ta. "Kui mehed ja naised saavad võrdse töö eest võrdset tasu, siis võidab sellest kogu ühiskond, ka ettevõtjad," kinnitas Marianne Mikko. Riigikogu arutab soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõud, vaata otseülekannet siit!

Riigikogus tuleb täna esimesele lugemisele soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on aidata kaasa Eestis valitseva sügava soolise palgalõhe vähendamisele.

"Ettepaneku eesmärk on aidata kaasa soolise palgalõhe vähenemisele Eestis," ütles Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Tiit Terik. "Kindlasti on neid, kelle jaoks meeste ja naiste võrdne tasustamine on pseudoteema, millega ei peaks riik tegelema ja laskma turul ise seda küsimust reguleerida. Mina nii ei arva. Usun, et Eesti ühiskonnas ei peaks töötasu kokkulepete juures vaatama, kas palkad mehe või naise."

Riigikogu asub arutama ettepanekut, millega antakse tööinspektsioonile volitused teha järelevalvet selle üle, millist palka maksab tööandja meestele ja naistele sama või võrdväärse töö eest. "Sisuliselt kohustab see muudatus avalikku sektorit maksma võrdse töö eest võrdset palka," märkis sotsiaaldemokraat Marianne Mikko. "Loodan, et erasektor tuleb siin kaasa ja asub samuti palgalõhega võitlema. Kui mehed ja naised saavad võrdse töö eest võrdset tasu, siis võidab sellest kogu ühiskond, ka ettevõtjad."

Mikko väitel on sooline palgalõhe Eesti üks valusamaid probleeme, mille kahandamisega tuleb sihikindlalt tegeleda. Kui Euroopa Liidu keskmine sooline palgalõhe on praegu 16 protsenti, siis Eestis on vastav näitaja Eurostati järgi 25,3 protsendi ja Eesti statistikaameti järgi 20,9 protsendi juures. "Need valusalt kõnekad numbrid näitavad, et naise palk on täna kas veerandi või viiendiku võrra väiksem Eesti mehe töötasust. Kuldaväärt on iga samm, mis seda lõhet vähendab," lausus Mikko.

"Eelnõu eesmärk on ühtlasi aidata tööandjatel ka senisest paremini neile seadusest tulenevaid kohustusi täita, luues võrdse palga põhimõtte rakendamiseks organisatsioonides senisest mugavamad lahendused."

Teriku sõnul puudub kehtivas õiguses tõhus järelevalve võrdse palga maksmise kohustuse täitmise üle.

"Ettepanekutega antakse Tööinspektsioonile volitused teha võrdse palga põhimõtte järelevalvet avaliku sektori tööandja, sealhulgas riigi osalusega äriühingu tööandja üle," selgitas Terik. "Eesmärk on tagada, et riigiasutused järgivad seaduses ette nähtud naistele ja meestele võrdse tasu maksmise põhimõtet, näidates samal ajal eeskuju teistele asutustele ja organisatsioonidele.

Riigikogus tuleb täna esimesele lugemisele Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 683 SE.

Seaduse muutmisega tahetakse luua senisest efektiivsemad ja mugavamad võimalused soolise palgalõhe analüüsiks, kehtestatakse riiklik ja haldusjärelevalve naiste ja meeste võrdväärse töö eest makstava palga võrdsuse põhimõtte üle avalikus sektoris ning täpsustatakse kehtivat regulatsiooni eesmärgiga toetada võrdse palga maksmise nõude rakendamist ja loodavat järelevalvet.

Laadimine...Laadimine...