Pääsküla gümnaasium muutub kenaks noortemajaga põhikooliks

Uutes ruumides hakkavad olema garderoob, söökla, aula, täismõõtmetes spordisaal ning aeroobika- ja jõusaal.

Haridus

Pääsküla gümnaasium muutub kenaks noortemajaga põhikooliks

Urmas Kaldmaa

Uutes ruumides hakkavad olema garderoob, söökla, aula, täismõõtmetes spordisaal ning aeroobika- ja jõusaal.

Novembri lõpus otsustas linnavolikogu 37 poolt- ja 11 vastuhäälega, et Pääsküla gümnaasium jätkab 2020. aasta 1. septembrist tööd põhikoolina. Haridusameti juhataja Andres Pajula põhjendas otsust sellega, et praegu õpib kooli gümnaasiumiastmes vaid 87 õpilast ja nii väikese arvu õpilastega ei ole mõistlik gümnaasiumi pidada. Pääsküla gümnaasiumi ümberkorraldamisega põhikooliks on nõus ka kooli hoolekogu, õpilasesindus ja õppenõukogu. 

Pääsküla gümnaasiumiaste ei lõpeta oma tegevust nagu läbilõigatult. Kõik praegu gümnaasiumis õppijad saavad oma õpingud lõpetada Pääsküla gümnaasiumis, kuid uusi õpilasi gümnaasiumiastmesse enam vastu ei võeta ja alates 2020. aasta 1. septembrist pakub Pääsküla kool õppet vaid põhikoolina.

Leevendab ruumikitsikust

Volikogu otsus ei tähenda ka seda, nagu võetaks Pääsküla gümnaasiumilt lihtsalt gümnaasiumiaste ära. Tegelikult käib praegu Pääsküla koolihoone uuendamine ning tulevikus peaks sealses põhikoolis hakkama õppima rohkem lapsi kui praegu. Pääsküla gümnaasiumi direktori Leena Saagi andmetel õpib nende koolis praegu veidi alla 400 õpilase, kuid tulevane põhikool suudab vastu võtta eeldatavalt 600-800 õpilast.

"Uute põhikoolikohtade loomine Pääskülas leevendab praegu ruumikitsikuses töötavate koolide – Rahumäe, Nõmme ja Kivimäe põhikooli ning Nõmme gümnaasiumi – olukorda, aidates neil edaspidi korraldada õppetööd ühes vahetuses," ütles Pajula.

Nõmmele jääb tegutsema Nõmme gümnaasium ning üks riigigümnaasiumidest on plaanis rajada Nõmme lähedale Mustamäele. See tulevane loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia õppesuunaga kool saab tõenäoliselt olema atraktiivne ka Pääsküla kooli õpilaste hulgas.

Septembris pandi nurgakivi Pääsküla põhikooli ja Nõmme noortemaja uuele hooneosale. Kooli remont ja ümberehitamine võtab veel peaaegu aasta ja õppetöö kaua oodatud korras kooliruumides algab järgmise aasta 1. septembrist. "Ehitajad on väga tublid olnud," rääkis Saag. "Ka meid on vajadusel kaasatud ja meilt nõu küsitud. Ehitus edeneb hästi. Majakarpidel on aknad juba ees, kraana on ära viidud ja sisetööd käivad."

Saagi sõnul rajatakse vana koolihoone ümberehitamise käigus peaaegu et uus kool. Praegusest koolimajast säilib ainult Põllu tänava äärne neljakorruseline õppehoone, kus pärast põhjalikku remonti hakkab olema enamik klassiruume. Ülejäänud kaks osa vanast koolihoonest lammutatakse ja selle asemele rajatakse täiesti uus hoone.

Remondi ajal koolibuss

Keskmisse korpusse tulevad garderoob, söökla, aula, administratsiooni tööruumid ja ka mõned klassiruumid. Nõmme ujula poolsesse ossa jäävad täismõõtmetes spordisaal ning aeroobika- ja jõusaal. Seal saab ka Nõmme noortemaja omale uued ruumid mudelismitöökodadele ning muusika, tantsu ja kunsti jaoks. Pääsküla gümnaasiumi ja Nõmme noortemaja ruumid asuvad hoone eri osades ja neisse pääseb eraldi sissepääsu kaudu.

"Vanasse koolihoonesse ei olnud võimalik mahutada täismõõtmetes korvpalliväljakuga spordisaali," selgitas Saag. "Samuti poleks seal saanud luua nüüdisaegseid õpi- ja töötingimusi."

Kooli õuele tuleb uus jooksurada ja ehitatakse ka õuesõppepaviljon, kus on võimalik sooja ilmaga õppetunde läbi viia.

Kuni Pääsküla gümnaasiumi ümber ehitatakse, kasutab kool ajutiselt Tallinna 37. keskkooli ruume Mustamäel. "Nõmme teistesse koolidesse poleks me remondi ajaks ära mahtunud," lausus Saag. "Tänu hoolekogu tublile tegevusele ja ka linnaosavalitsuse toetusele õnnestus meil käima panna koolibuss, mis viib 1.-4. klassi õpilased hommikul kooli ja toob nad pärast pikapäevarühma tagasi."

Laadimine...Laadimine...