Päästeamet jätkab ühendustega ennetustööd

Päästeamet kaasab järjepidevalt kodanikeühendusi õnnetuste vähendamisse ja nii saab kuni detsembrini taas uute projektide jaoks kaasrahastust taotleda.

Pilt: Scanpix

Päästeamet jätkab ühendustega ennetustööd

Päästeamet kaasab järjepidevalt kodanikeühendusi õnnetuste vähendamisse ja nii saab kuni detsembrini taas uute projektide jaoks kaasrahastust taotleda.

Päästeamet peab väga vajalikuks koostööd oma partneritega õnnetuste ärahoidmisel ja riskide vähendamisel ning kutsub sellealasele koostööle kõiki turvalisust oluliseks pidavaid mittetulundusühinguid, teatas päästeamet BNS-ile.

"Kodanikeühendustesse kuuluvad inimesed on tähelepanelikud ja oskavad  märgata oma kogukonnas murekohti, mida tuleb järele aidata. Päästeamet saab siin olla toeks. Hoolides ning aidates on iga kodanikeühendus eeskujuks ja annab oma panuse turvalise elukeskkonna loomisele," rääkis päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints projektikonkursi ellukutsumise ideest.

Toetatavate projektitaotluste kaudu soovib päästeamet anda inimestele teadmisi õnnetuste ennetamiseks ning oskusi nendega toimetulekuks. Näiteks on varasemalt kirjutanud projekti SA Teaduskeskus Ahaa, et teadusteatri etendustel tutvustada tulega hooletu ümberkäimise tagajärgi.

Memento Rakvere Ühing muretses aga eakate inimeste tuleohutusalaste teadmiste pärast ning võttis eesmärgiks harida selles osas just seda sihtrühma.

MTÜ Võru Veri koostöös Võru Tarbijate Ühistuga on pidevalt tegutsenud selles suunas, et Võrumaa algklasside õpilased oskaksid ujuda ning tunnetaksid veega kaasnevaid ohte.

Seekordsesse taotlusvooru oodatakse eelkõige projekte, mis aitavad abivajavate inimeste tuleohutuse olukorda parandada, populariseerida turvavarustuse kandmise tähtsust või parandada ujumisoskust.

Erinevais Eesti paigus on viimase 15 aasta jooksul koos ellu viidud üle 130 projekti, mille eesmärk on teavitada ning koolitada inimesi tule- kui ka veeohutuse alal. Tänavu eraldas päästeamet 14 projekti jaoks 46 000 eurot. Vabaühendused pidid omalt poolt panustama 10 protsendi ehk 8000 euro ulatuses.

Taotlemise tingimusi, vorme ja juhiseid näeb päästeameti kodulehel.

Tule- ja veeõnnetusi ärahoidvaid projektitaotlusi ootab päästeamet kodanikeühendustelt 1. detsembrini.

Laadimine...Laadimine...