Päästekorraldaja amet on muutunud atraktiivseks

Algaval õppeaastal asub Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis õppima 20 uut päästekorraldajat. Õppegrupp sai sel aastal täis varakult, mis näitab, et päästekorraldaja amet on muutunud atraktiivseks. 

Pilt: Häirekeskus
Tervis Haridus

Päästekorraldaja amet on muutunud atraktiivseks (2)

Algaval õppeaastal asub Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis õppima 20 uut päästekorraldajat. Õppegrupp sai sel aastal täis varakult, mis näitab, et päästekorraldaja amet on muutunud atraktiivseks. 

"Täna kooliteed alustavad 20 uut päästekorraldajat tulevad Häirekeskusesse tööle järgmisel suvel, kui oleme juba üle aasta aidanud abivajajaid ühel hädaabinumbril - Eestis on 2015. aasta veebruarist üks hädaabinumber 112, millelt saab lisaks päästjatele ja kiirabile kutsuda ka politseid. See on otsustava tähtsusega ja edukalt toimunud ümberkorraldus, mis muudab abi kutsumise inimesele lihtsamaks ja loob eeldused ka abi kiiremaks kohalejõudmiseks. Uutel päästekorraldajatel on seega põnev ja vastutusrikas võimalus asuda tööle hädaabiteenuse kvalitatiivselt uues arengujärgus ning anda ka oma tööga panus hädaabi kättesaadavuse ja siseturvalisuse parandamisse Eestis," ütles Häirekeskuse peadirektor  Janek Laev.

Kõik Häirekeskuses ühel hädaabinumbril 112 kõnesid vastuvõtvad päästekorraldajad peavad ühtviisi hästi oskama töödelda kõiki hädaabiteateid. Ühele hädaabinumbrile 112 üleminekut ette valmistades on päästekorraldajaid Sisekaitseakadeemia kutseõppes juba alates 2011. aastast õpetatud täiendatud õppeprogrammi alusel, kus lisaks pääste ja kiirabi hädaabiteadetele õpitakse töötlema ka politsei hädaabikõnesid. Seni SKA Väike-Maarja päästekoolis toimunud päästekorraldajate õpe on sellest õppeaastast esmakordselt toodud  Sisekaitseakadeemia Päästekolledžisse Tallinnas.

"Leidsime uued päästekorraldajad sel aastal edukamalt kui varasematel aastatel," ütles Janek Laev. "Kandidaate oli palju ning saime  uue päästekorraldajate kursuse komplekteeritud kiiremini kui varem. Selle üks olulisi põhjusi on kindlasti Häirekeskuse ja Sisekaitseakadeemia koostöös päästekorraldajate õppe toomine Väike-Maarjast Tallinna," märkis Laev. Valdav osa uusi päästekorraldajaid tuleb tööle Häirekeskuse Põhja keskuse uude innovaatilisse ja Baltimaade suurimasse töösaali Tallinnas Osmussaare 2. Häirekeskuse peadirektori sõnul on muuhulgas rõõmustav seegi, et töötajate üheks heaks kasvulavaks on kujunenud  Ida-Virumaa sisekaitselist eelkutseõpet pakkuvad gümnaasiumid, kust tuli päästekorraldajaks mitmeid noori.

Uute päästekorraldajate seas on mitmeid, kellel on juba pereringis päästevaldkonnaga seotud elukutsete esindajaid, mis on tekitanud selle tegevusala vastu huvi. "Suur osa minu suguvõsast on olnud seotud päästevaldkonnaga - vanaisa oli omaaegse Harjumaa Päästeameti esimene peadirektor, onu töötas päästjana, ema töötas kiirabis. Juba lasteaias tahtsin saada tuletõrjujaks," ütles Karl Erik Lepik, üks 20 uuest päästekorraldajast. "Tulin päästekorraldajaks, sest see töö on kui mitte kõige tähtsam, siis väga tähtis osa päästeprotsessist. Hädaabikõnele vastav päästekorraldaja  on esimene, kes aitab õnnetusse sattunud inimest ning tema tööst sõltub olulisel määral, kas inimese elu päästetakse," on noormees päästekorraldaja tööks Häirekeskuses väga motiveeritud.

Hädaabinumbrile 112 tulevate teadete nõuetekohaseks töötlemiseks on lisaks erialastele teadmistele väga vajalik Häirekeskuse kõrgtehnoloogiliste it-vahenditega töötamise oskus ning üha olulisemaks  saab keelteoskus. "Vene keele osas, mille oskus on täna paljudel nõrk, oleme sõlminud kokkuleppe SKA-ga, et uued päästekorraldaja-õpilased saavad õppeperioodi jooksul omandada vene keele vajalikul tasemel," sõnas Janek Laev.   

"Päästekorraldajate õppe toomine Sisekaitseakadeemia Päästekolledžisse Tallinna võimaldabki paremini korraldada vene keele õpet, alates baasõppest neile, kes seda vajavad ning lisades sellele erialase vene keele," tõi päästekorraldajate õppe Tallinna toomise plusse välja SKA Päästekolledži direktor Ain Karafin. "Samuti võimaldab õpe Tallinnas päästekorraldajaks õppida neil, kellel on vaja õppeajal lahendada lastehoiu probleem – meile teadaolevalt meie akadeemia ainus kõrgkool Eestis, kus on korraldatud päevane lastehoid." SKA on päästekorraldajatele välja arendamas ka samaväärset kõrgtehnoloogilist õppekeskkonda, kui on töökeskkond Häirekeskuse töösaalides.

"Uut õppeaastat ja sügishooaega Häirekeskuse töös võime alustada hea teadmisega, et huvi päästekorraldaja ameti vastu on suurenenud ning õppima on minemas 20 hea eelneva kogemusega lootustandvat kolleegi," hindas Häirekeskuse peadirektor Janek Laev. "Sobivaid kandidaate oli rohkem kui  õppegrupp vastu võtta võimaldas, mis näitab, et Häirekeskus tööandjana on muutunud atraktiivseks."

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...