Päästeliit, MUPO ja Kommunaalamet sõlmisid koostööleppe

Esmaspäeval, 30. jaanuaril, allkirjastati Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi  kabinetis Tallinna Kommunaalameti, Päästeliidu ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti vaheline kokkulepe. 

Pilt: Raepress

Päästeliit, MUPO ja Kommunaalamet sõlmisid koostööleppe

Esmaspäeval, 30. jaanuaril, allkirjastati Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi  kabinetis Tallinna Kommunaalameti, Päästeliidu ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti vaheline kokkulepe. 

Kokkuleppe allkirjastasid Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere ja Päästeliidu juhatuse esimees Kaido Taberland.

Kokkulepe käsitleb Tallinna Kommunaalameti ja Päästeliidu vahelise koostööleppe jätkamist riskide hindamisel, õnnetuste ennetamisel ning nendeks valmistumisel, sealhulgas õppuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ühtlasi käsitleb kokkulepe  Tallinna Kommunaalameti ja Päästeliidu vahelise koostööleppe üleandmist Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.
 
Tallinna Kommunaalameti ja Päästeliidu koostöölepe sõlmiti Tallinnas 7.- 8. septembril 2015 toimunud X rahvusvahelise kriisireguleerimisalase konverentsi "Kriisireguleerimise juhtimine 21. sajandil. Veeteede ohutuse ja turvalisuse tagamiseks ning võimalike keskkonnariskide vältimiseks ennetavate ja tagajärgi leevendavate meetmete kavandamine" ajal. Tallinna Kommunaalameti ja Päästeliidu vahelise koostööleppe eesmärgiks on tugevdada poolte koostööd vabatahtliku pääste ja vabatahtliku merepääste arenguks ning tagada vabatahtlike päästjate ja vabatahtlike merepäästjate laiahaardelisem kaasamine Tallinnas.

Tallinna Kommunaalamet korraldas koostöös Päästeliiduga 2016. aastal kontrollreide mahajäetud (kasutuseta) tuleohtlike ehitiste juurde, mille käigus  hinnati kohapeal 171 ehitise ohtlikkust ja tehnilist seisukorda. Kontrollreididel osalesid lisaks vabatahtlikele päästjatele, linnaosade valitsuste (Põhja-Tallinn, Kesklinn, Nõmme, Kristiine, Lasnamäe ja Pirita), munitsipaalpolitsei, Päästeameti Põhja päästekeskuse ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri (politseinikud ja abipolitseinikud) esindajad.

Möödunud suvel käivitati koostöös Päästeliiduga ka surfarite järelevalve Stroomi ja Kakumäe suplusrandades.

Laadimine...Laadimine...