Palo kritiseeris Michali plaani ühendada riigi transpordiettevõtted

"Kui aga eesmärgiks on teha juurde pimedaid nurki, asjaajamist hägustada ning kõrvale hiilida poliitilisest vastutusest, siis see plaan täidab neid ülesandeid hästi. Mina seda õigeks ei pea," leiab Urve Palo.

Pilt: Scanpix

Palo kritiseeris Michali plaani ühendada riigi transpordiettevõtted

"Kui aga eesmärgiks on teha juurde pimedaid nurki, asjaajamist hägustada ning kõrvale hiilida poliitilisest vastutusest, siis see plaan täidab neid ülesandeid hästi. Mina seda õigeks ei pea," leiab Urve Palo.

Endine majandusminister ei mõista, miks praegu ministriportfelli hoidev Kristen Michal tahab läbi suruda kava, mis ühendaks riiklikud transpordiettevõtted ühe valdusfirma alla.

Palo kirjutab Facebookis, et väga raske on ette kujutada seda efektiivsust või mastaabisäästu, mida peaks tooma endaga kaasa transpordisektori ettevõtete liitmine.

"Lennujaamade haldamine, hanked, personal, finantseerimine on täiesti erinev raudtee või sadamate omast. Sama loogikaga võiks siis teatrid ja haiglad ka kokku panna. Kui aga eesmärgiks on teha juurde pimedaid nurki, asjaajamist hägustada ning kõrvale hiilida poliitilisest vastutusest, siis see plaan täidab neid ülesandeid hästi. Mina seda õigeks ei pea.
 
OECD arvates on riigiettevõtete üheks suurimaks probleemiks juhtimistasandite paljusus - juhatus, nõukogu, ministeerium, valitsus, riigikogu (mingites küsimustes), mida pigem tuleks minimeerida (ja mitte soodustada).
 
See ei tähenda, et siin poleks midagi teha. Riigiettevõtteid võiks liita tegevusalade järgi, näiteks võiks riigi laevastiku viia ühe katuse alla. Selge on see, et ettevõtete või varade konsolideerimine peab olema ühiskonna huvide keskne. Riigil võiks olla osalus neis ettevõtetes, kus see on vajalik strateegilisetel kaalutlustel, olgu selleks siis turutõrke leevendamise eesmärk, loomulikud monopolid või siht tagada sotsiaalselt oluline teenus (ala pensioni kojukanne).
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) välja töötatud plaani kohaselt võiks ministeerium liikuda edasi kavaga asutada valdusettevõte, mille alla viiakse AS Tallinna Sadam, AS Saarte Liinid ja AS Tallinna Lennujaam, lisaks moodustatakse AS Eesti Loots baasil uus laevaettevõte ning raudtee valdusettevõte, mille alla kuuluvad AS Eesti Raudtee ja AS EVR Cargo."
Laadimine...Laadimine...