Pärnamäe ja Muuga ristmiku rekonstrueerimine tagab ohutuma liiklemise

Teisipäeval, 25. juunil alustatakse Pärnamäe tee ja Muuga tee ristmikul rekonstrueerimistöid, mille käigus rajatakse foorijuhitav ristmik, Muuga teele tehakse parempöördeks 160 m pikkune pöörderada ning vasakpöördeks 85 m pikkune pöörderada.

Pilt: Raepress

Pärnamäe ja Muuga ristmiku rekonstrueerimine tagab ohutuma liiklemise

Toimetaja: Vesta Reest

Teisipäeval, 25. juunil alustatakse Pärnamäe tee ja Muuga tee ristmikul rekonstrueerimistöid, mille käigus rajatakse foorijuhitav ristmik, Muuga teele tehakse parempöördeks 160 m pikkune pöörderada ning vasakpöördeks 85 m pikkune pöörderada.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul paraneb rekonstrueerimistööde käigus, eelkõige tänu fooriristmiku rajamisele, oluliselt piirkonna liiklusohutus. "Projekti kohaselt on reguleeritud ülekäigurada on viidud 11 meetri kaugusele ristmikust ning jalg- ja jalgrattaga liiklejate ohutuse tagamiseks rajatakse Muuga teele teeületuseks ohutussaar."

Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalameti tellimusel teostab ehitustöid teostab AS TREF Nord. Ehitustööde lepinguline maksumus on 554 800 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 30. september 2019.

Palutakse järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid, ning  ummikute tekkimise vältimiseks kasutada ümbersõiduks alternatiivseid marsruute!

Laadimine...Laadimine...