Peaminister Ratas: kirikutele raha eraldamisel on oluline õiguskindlus

"Kirikutele raha eraldamisel on esiteks väga oluline õiguskindlus. Usun, et lähinädalatel annab valitsus kindlasti vastuse [õiguskantslerile]," sõnas peaminister Jüri Ratas.

Pilt: Scanpix

Peaminister Ratas: kirikutele raha eraldamisel on oluline õiguskindlus

"Kirikutele raha eraldamisel on esiteks väga oluline õiguskindlus. Usun, et lähinädalatel annab valitsus kindlasti vastuse [õiguskantslerile]," sõnas peaminister Jüri Ratas.

Peaminister Jüri Ratas toonitas, et kirikutele raha eraldamise juures on väga oluline õiguskindlus, riigihalduse minister Jaak Aab lisas, et vajadusel on valitsus valmis õigusselguse saavutamiseks muutma õigusakte, vahendas BNS.

Riigihalduse minister Jaak Aab sõnas, valitsus on selles küsimuses konsulteerinud õiguskantsleri bürooga ning kiri ei tulnud valitsusele üllatusena.

Aab märkis, et põhiseaduse kohaselt peavad kõik õigusaktid olema omavahel kooskõlas, õiguskantsleri hinnangul kirikutele raha eraldamise otsuse puhul see nii ei ole.

Aabi sõnul alustati õiguskantsleri kirjast tulenevalt seaduste ja alamaktide ülevaatamist. "Juhul kui analüüsist selgub, et tuleb mingeid akte täiendada ja muuta, siis seda ka tehakse," sõnas Aab ja kinnitas, et valitsus vastab õiguskantslerile ettenähtud aja ehk 20 päeva jooksul.

"Ma arvan, et kui lähema aja jooksul saavad õigusaktid kooskõlla, küll siis need rahaeraldused ka tulevad," sõnas Aab.

Õiguskantsler Ülle Madise saatis peaminister Jüri Ratasele ja valitsusele ettepaneku, mille alusel palub omandireformi reservfondist raha eraldamise määruse alapunktid viia kooskõlla põhiseadusega. Seejuures leiab õiguskantsler, et kirikutele omandireformi reservfondist vahendite eraldamine sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks on põhiseadusega vastuolus.

Mullu 14. detsembril täiendas valitsus omandireformi reservfondist raha eraldamise määrust alapunktiga, mis võimaldab eraldada omandireformi reservfondist vahendeid toetuse andmiseks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks kirikutele. Õiguskantsler leiab, et määruse seletuskirjas ei põhjendata, miks eelistatakse toetuse eraldamisel kirikuid ja milles üldse seisneb kirikutele sõja ja okupatsiooni käigus tekitatud ülekohus.

Valitsus võttis mullu 28. detsembril vastu korraldused, millega eraldas tagastamatu toetusena Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule (EAÕK) 1,2 miljonit eurot ja Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (EELK) ligi 6,8 miljonit eurot. Antud korraldustes märgiti rahaeraldise põhjenduseks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks.


Laadimine...Laadimine...