Peapiiskop Viilma: kõige rohkem on meil vaja sillaehitajaid

"Erinevate arvamuste, arusaamiste ja maailmakogemise kaldad eemalduvad teineteisest üha suurema kiirusega ning üha laienev kuristik seal vahel ähvardab neelata meid kõiki," rääkis EELK peapiiskop Urmas Viilma, et sellest tulenevalt on vaja ehitada hädasti tugevaid sildu. 

Pilt: Svetlana Aleksejeva
Haridus

Peapiiskop Viilma: kõige rohkem on meil vaja sillaehitajaid

Toimetaja: Sandra Lepik

"Erinevate arvamuste, arusaamiste ja maailmakogemise kaldad eemalduvad teineteisest üha suurema kiirusega ning üha laienev kuristik seal vahel ähvardab neelata meid kõiki," rääkis EELK peapiiskop Urmas Viilma, et sellest tulenevalt on vaja ehitada hädasti tugevaid sildu. 

Teadmiste päeva puhul koolirahvale läkitatud tervituses tõdeb Viilma, et moraalselt õigete otsuste ja valikute aluseks ühiskonnas on head ja usaldusväärsed teadmised nii nähtavast kui nähtamatust maailmast. Just sellele pinnasele ehitab iga noor inimene oma väärtuste hoone – oma elu. Just koolieas saadud teadmised ligimesearmastusest saavad hooliva ja armastava ühiskonna ehitusmaterjaliks, kirjutab Viilma.

Ühiskonnas toimuvatele ärevatele meeleoludele ja erimeelsustelele viidates avaldab kirikupea arvamust, et praegusel hetkel ei vaja me lihtsalt "ühiskonna insenere", vaid kõige rohkem on meil vaja sillaehitajaid. Erinevate arvamuste, arusaamiste ja maailmakogemise kaldad eemalduvad teineteisest üha suurema kiirusega ning üha laienev kuristik seal vahel ähvardab neelata meid kõiki. Me vajame hädasti sildu. Hoolimise ja armastuse sildu. Tähelepanu ja märkamise sildu. Andekspalumise ja andeksandmise sildu. Sildu, mis ühendavad erimeelsuste kaldaid, ületavad süüdistamiste ja sildistamiste kuristikke ning toovad inimesi kokku. Koosmeele leidmisele lootes kirjutab Viilma: Siis pole vaja enam püüelda koolide ja kodude, tänavate ja parkide, koosolekusaalide ja kabinettide poole, mis on kiusamisvabad, sest sillad meie ümber, meie sees ja meie vahel on ületanud igasuguse kiusu ja tüli.

Õpilaste kui sillaehitajate poole pöördudes kirjutab Viilma: Maailmas ei ole kunagi liiga palju sildu, seepärast õppige ka algaval kooliaastal oma õpetajatelt, oma kaasõpilastelt, oma vanematelt, vanavanematelt ja ristivanematelt, kuidas rajada kindlaid, kõrgeid ja püsivaid sildu erinevate ühiskonnagruppide, maailmavaadete, arvamuste – kõigi inimeste vahele. Teie ei ole mitte ainult meie tulevik, vaid esmalt meie olevik. Teie kõik olete meie tänane mure ja rõõm, armastus ja hool, lootus ja usk.

Peapiiskopi traditsiooniline teadmiste päeva pöördumine koolirahva poole 1. septembril on seotud luteri kiriku vahetu sidemega kooliharidusega nii ajaloos kui tänapäeval. Eesti Vabariigis tegutseb lisaks munitsipaalkoolidele poolsada erakooli, sealhulgas kümme tegevusloaga kristlikku üldhariduskooli, kolm kiriklikku taustaga akrediteeritud rakenduslikku kõrgkooli ning usuteaduskond Tartu Ülikoolis. Mitmed kogudused peavad eralasteaedu ja lastehoidusid ning paljudes kogudustes tegutsevad pühapäevakoolid.

Üldhariduskoolidest on luteri kirikuga seotud Tallinna Toomkool, Tallinna Kaarli Kool, Tartu Luterlik Peetri Kool ja viimase filiaal Põlva Jakobi Kool, mis avab oma uksed selle aasta 1. septembril. Lisaks on luteri kiriku omanduses Eesti vanim erakõrgkool, 1946. aastal Tallinnas asutatud EELK Usuteaduse Instituut, kus valmistatakse ette vaimulikke, kirikumuusikuid ja hingehoidjaid.

Laadimine...Laadimine...